Pro řadu občanů je to rána. „Já mám takový vztek. Vůbec s tím nesouhlasím," zlobí se například Marie Benďáková z Kaplice. „Když dá člověk jenom dva tisíce za odpad, 
k tomu nájem a další poplatky, co vám z důchodu zbude? Ještěže mám dceru, která mi finančně pomáhá. Kaplice je snad v tomhle nejdražší v celý Český republice. Znám rodinu, kde jsou dva a mají pět dětí. To dělá sedm tisíc korun! To nevím, jak to budou řešit!"

V Kaplici proto lidé uvítali iniciativu Růženy Šandové, která po městě rozmístila petiční archy, kde se mohou podepisovat  ti, co s rozhodnutím zastupitelů nesouhlasí. Petice je k nalezení v různých provozovnách, jako jsou například kadeřnictví, prodejny, pizzerie a další.

„Zvýšení poplatku z dosavadních pěti set korun na tisíc považuji za nespravedlivé a demotivující," říká Růžena Šandová. „Občané, kteří poctivě za odpad platí, komunální odpady třídí a tím výrazně zmenšují množství směsného komunálního odpadu, takto mohou ztratit motivaci k jeho třídění i minimalizaci. Navíc v Kaplici žijí občané, kteří tu nejsou trvale hlášeni, odpad pochopitelně také produkují, ale ti za něj neplatí nic," poukázala   na další stránku problému.

Růžena Šandová, která je také členkou ekologického Hnutí Duha, je přesvědčena, že spravedlivý a správný systém je  placení podle množství vyprodukovaného odpadu. „Nepochybujeme, že likvidace odpadu stojí mnoho financí," doplňuje.

„Proto je správné vzniku odpadu předcházet, vzniklý odpad třídit a recyklovat ho," dodává Růžena Šandová. „Přitom například senioři jsou skupinou, která vzhledem k nízkým příjmům nevytváří velké množství odpadu. Paušální poplatek tedy není správný. Tak se pouze vyždímají  poctiví občané a naplní se městská pokladna," míní.