Pomáháme školám k úspěchu je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2009 a vychází z přesvědčení, že dobré výsledky v učení mají žáci toho učitele, který soustavně vyhodnocuje dopad své výuky na učení dětí a sám se z toho učí, jak lépe vyučovat. Čili projekt se zaměřuje na společné profesní učení učitelů, které je propojené s učením žáků.

Zkušenou školou, která se do projektu zapojila již v minulých letech a nyní předává své poznatky a zkušenosti dalším školám v regionu, je ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově. K ní se přidaly základní školy například Plešivec a Linecká v okresním městě, ZŠ Fantova v Kaplici, školy v Horní Plané, Holubově, Frymburku, Chvalšinách, Lipně nad Vltavou a jinde.

Univerzitní městečko v Krumlově

V areálu bývalých českokrumlovských kasáren mělo podle dřívějších úvah vyrůst vzdělávací městečko za téměř šest miliard korun. Tým švýcarského profesora Gaudenze Assenzy chtěl na projekt získat peníze i z příspěvků od mecenášů, oslovit chtěl i nadaci Petra Kellnera. Z projektu však sešlo.

„My jsme v projektu už čtvrtým rokem,“ uvedl ředitel ZŠ na Plešivci Lukáš Boháč. „Díky tomu máme společný směr s několika školami v republice i status Čtenářská škola, neboť hodně využíváme práci s textem. To doplňujeme účastí na rozmanitých školeních, seminářích, letních školách. Navíc díky nadaci pan Kellner umožnil učitelům rozšířit své vzdělání víceméně zadarmo. Mohou tak zkvalitňovat výuku žáků.“

Kulovnice, se kterou zmizel Jelen, byla nalezena v Boleticích.
Zlodějský jelen kulovnici vrátil. Myslivec našel ztracenou zbraň u Boletic

Zapojené školy přijaly filosofii projektu, jehož motto je: Každý žák se učí naplno, s radostí a své učení si řídí. „Věřím, že projekt a vzdělávání učitelů v tomto směru nyní neskončí. Uvidíme, jak to bude dál,“ podotkl Lukáš Boháč.

„Projekt nám pomáhá hlavně ve vzdělávání učitelů,“ říká ředitelka ZŠ Frymburk Milada Minaříková. „Je to projekt zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, ale i na učitelství obecně. Pro nás je hodně důležitý aspekt vzdělávání učitelů, setkávání se s jinými učiteli, výměna zkušeností. Velkým přínosem je i podpora finanční, jako příspěvky na nákup knížek, zřízení školních knihovniček a podobně. Umožňuje významný posun v pedagogické práci učitelů.“