Jak sdělil jednatel pohřební služby Jiří Habich, jeho firma se v pohřebnictví pohybuje od založení v roce 1994 a od té doby poskytuje služby na celém území České republiky. Žeh pro ní provádí krematorium v Blatné.

STOPROCENTNÍ NÁRŮST

Zvýšení počet úmrtí v říjnu a listopadu zvládli svépomocí. "Momentální stav zvládáme bez nabírání dalších pracovníků. Máme dostatečné kapacity na zvládnutí nynější situace," zhodnotil Jiří Habich. "Nárůst úmrtí v měsíci listopadu byl téměř stoprocentní," upozornil na trend, který již dříve zmiňovaly i další pohřební služby v kraji.

Během listopadu jeho zaměstnanci zařizovali rozloučení pro 55 zemřelých, z toho bylo 30 zpopelněno bez obřadu, 17 s obřadem a 8 pohřbů do hrobu. Sebevraždu tento měsíc nezaznamenali žádnou.

POHŘBÍVÁNÍ S COVIDEM DĚSÍ

I jemu přijde pohřbívání zesnulých s covid-19 ve vacích kontroverzní. "Pohřbívání ve vacích je podle mě plné nejasností, a to nejen u pohřebních služeb. Pozůstalí nám volají vyděšeni, že do hrobu, kde je pohřbeno s covidem už nebudou moci pohřbít 100 let a tak podobně. Tyto informace se neustále mění. A do dnešního dne v tom není jasno," sdělil Jiří Habich.

Celý personál pohřební služby dle jeho vyjádření situaci zvládá. "Díky bohu nás nikoho karanténní opatření nepostihla. Přesčasy jsou náročné, ale zvládáme je," vysvětlil.

RADĚJI SE PŘIPRAVILI

Ochranných pomůcek a prostředků měli a mají dostatek. "V první vlně pandemie jsme je obdrželi od kraje a po rozvolnění jsme se raději předzásobili," naznačil, že byli prozíraví.

Řešení omezeného počtu účastníků posledních rozloučení podle Jiřího Habicha nebyl zásadní problém, protože na pohřeb se ve většině případů dostavila pouze rodina. "Ostatní návštěvníci se mohli účastnit před obřadní síní, kde byla zajištěna hudba i smuteční řeč v reproduktorech," zmínil, že mysleli i na smuteční hosty venku.