Radost z nového zvonu přijel sdílet s farníky také českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád, který mu během sobotní mše také požehnal. „Zvon oznamuje radostné i smutné události v životě obce i jednotlivců. Kdykoliv nás shromažďuje, máme si uvědomit, že tvoříme společenství,“ vysvětlil, že jeho úkol není jen svolávat k bohoslužbě či odbíjet čas. „Ať se hlas tohoto zvonu dotkne také lidských srdcí a rozezní je,“ popřál mu do vínku.

PŮVODNÍ ZVONY PADLY DVAKRÁT NA VÁLEČNÉ ÚČELY

Historické souvislosti doplnil sám jeho autor Michal Votruba, původní zvon pochází ze zaniklé vesnice Červená nad Vltavou a byl místním darován. „Plánský kostel míval zvony vždy, před první světovou válkou byly však oba roztaveny na válečné účely,“ osvětlil.

Podobně to dopadlo i s jejich následovníky ulitými v Českých Budějovicích. „Ty tu vyzváněly znovu pouze do vypuknutí druhé světové války, kdy byly opět odebrány pro stejné účely a v kostele zůstal jen malý umíráček,“ naznačil Michal Votruba.

VYSTŘÍDÁ HO VE SLUŽBĚ

Až v 60. letech se do Plané umístil zvon vyrobený v roce 1637 Stanislavem Fryčem v Roudnici nad Labem, který původně plnil účel v kostele v Červené nad Vltavou. „Po zaplavení obce Orlickou přehradou byl tento zvon přesunut do Plané, aby zde pokračoval ve své funkci. Je však starý a opotřebovaný, i když byl loni renovován, tak není ideální na něj zvonit denně,“ uvedl, že ho ve službě vystřídá sv. Václav a svátečně budou zvonit oba společně.

Sv. Václav bude dle jeho slov bdít a znít na Plánskými několik set let. „Bude nás doprovázet v dobách dobrých i smutných ale to snad co nejméně. Doufám, že mu budete naslouchat a přijmete ho za svůj,“ podotkl k plnému kostelu Michal Votruba.

COVIDOVÝ ZVON

Vikář Michal Pulec zvon počastoval také přídomkem covidový, jelikož byl odléván v době nouzového stavu, kdy panovala nejpřísnější pravidla. "Do služby se vydává během doby dalších vládních opatření proti koronaviru. I přesto je to zvon krásný, a toto ho nijak nepoznamenalo,“ uvedl, s tím, že během veřejné sbírky se mezi farníky vybralo přes 100 tisíc nejen na jeho výrobu, ale i na opravu kostela.

"Zvon celkově vyšel asi na 220 tisíc. Přispívalo i město a místní sbor Harmonie, který věnoval vybrané vstupné ze svých koncertů," upřesnil Michal Pulec, že všem patří velké díky.

Starosta Jiří Šimánek poděkoval krátce za krásnou myšlenku a všem, co se na realizaci zvonu podíleli. „Mám jedno velké přání, aby nám v Plané nad Lužnicí sv. Václav na šťastnou budoucnost dlouho vyzváněl,“ sdělil, že jméno bylo podle jeho názoru perfektně vybráno.

Vybraní hosté měli také tu čest zvučný nástroj během mše rozeznít a přivítat ho před vlastním zvoněním trojím poklepáním kladívkem.

Zvon Sv. Václav

Má v průměru 67 centimetrů a váží 180 kilogramů. Byl ulit 28. března 2020 z klasické zvonařské zvonoviny, což je slitina 78 procent mědi a 22 procent cínu. Výtvarně je ozdoben reliéfem sv. Václava s praporcem z jedné strany, z druhé strany je znak sv. Václava svatováclavská orlice, pod ní je nápis Planá nad Lužnicí léta páně 2020. Nahoře obíhá nápis sv. Václave vévodo české země nedej zahynouti nám ni budoucím. Úplně na nahoře je ozdoben lipovou ratolestí, symbolem české státnosti. Vybaven je dubovým závěsem a kovaným srdcem.