Jak si Přídolí vedlo v loňském roce, zhatil vám covid některé z plánů?

Ze stavebních plánů se nám povedlo v podstatě všechno, co jsme si vzali za cíl. Rozjeli jsme přístavbu naší základní a mateřské školy, kde rozšiřujeme kapacitu školky o jednu třídu a vybudovali jsme další tři třídy pro základní školu.

Podařilo se nám opravit zbytek přívodního řadu našeho vodojemu, který máme ve vlastní správě. A posílit zdroj pitné vody.

Co se bohužel nepovedlo, byla společenská část. Loni jsme měli mít velkou oslavu 800 let první písemné zmínky o městysi Přídolí. To se nekonalo kvůli hygienickým nařízením vlády. Zorganizovali jsme pouze malou připomínkovou akci. Nekonaly se sportovní ani hasičské soutěže, kromě jedné. V plném rozsahu se uskutečnil jenom dětský den. To byla velká akce, najednou bylo vidět, jak lidem to setkávání chybí. A pak se zase začalo přitahovat.

Covidová situace pokračuje, nicméně jaké máte plány pro letošní rok?

Plány máme velké. Jednak dokončit přístavbu školy. To nám bude trvat nejméně do března. Pak máme na stole tři velké projekty. Hasiči potřebují novou hasičskou zbrojnici, protože na tu starou je vydaný demoliční výměr. Máme velkou základnu dobrovolných hasičů, zásahovou jednotku a kromě toho kolem 50 úspěšných dětí, tak jim chceme zlepšit podmínky komfortnějším zázemím. Hasičská zbrojnice by měla stát zhruba 12 milionů korun a aktuálně čekáme na vyhlášení dotačních titulů.

O další dotace budeme usilovat na úpravu dvora tady u radnice, čili u bývalé fary. Dvůr se podařilo zařadit do databáze brownfieldu, kde čekáme určité dotační tituly. Obec nutně potřebuje separační dvůr. Městys také nutně potřebuje společenský sál, který bychom chtěli získat úpravou stodoly ve farském dvoře. Také chceme dokončit úpravy farské zahrady, kde zbývá vybudovat malé dětské hřiště. A poslední projektem, který nás letos čeká, je vedle opravy komunikací kompletní výměna technologie úpravny pitné vody pro Přídolí. Bohužel prostředky pro obce byly letos pokráceny, tak se s tím budeme muset nějak poprat. Naštěstí máme ušetřené prostředky z předchozích let.

Logo Deník na návštěvě.Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Děláte něco proto, abyste přilákali turisty, nebo je tu raději moc nechcete?

Jsme blízko Českého Krumlova a jednoduše řečeno, občané jsou rádi, že tu mají klid. Stali jsme se součástí nové destinační společnosti Český Krumlov, abychom spolupracovali ohledně rozvoje cestovního ruchu, ale řízeného. Chceme tak podpořit místní obchod a restauraci, ale nechceme dopadnout tak, že z turistů nebudeme mít nic kromě problémů a odpadků.

Máte vy jako starosta čas na sebe a své koníčky?

Já jsem povoláním správce počítačových sítí, tedy informatik, čili mým koníčkem je informatika. Do Přídolí jsem se přistěhoval, postavil si tu dům a od té doby je hlavním koníčkem chalupa a cokoliv kolem ní. Jinak se mé koníčky odvíjejí od zálib našich dětí podle toho jak rostou. Například začnou chytat ryby, tak s nimi chodím chytat ryby, začnou jezdit na lyžích, podpořím je a jezdím s nimi…

Jinak starostenství znamená 24 hodin denně v práci, nikdy nevíte, co vás čeká třeba za hodinu. A pořád musíte uvažovat dopředu.