„Soud rozhodne usnesením, a to do dvaceti dnů poté, kdy k nám návrh na neplatnost voleb došel," vysvětlila soudkyně Marie Trnková, která má případ na starosti. „Až budeme mít materiály, senát rozhodne, jestli bude moci rozhodnout bez řízení. V případě, že bude potřeba nařizovat jednání, budeme vyslýchat svědky a budeme muset ověřit tvrzení v návrhu na neplatnost voleb."

Návrh na neplatnost bude buď zamítnut jako nedůvodný, anebo se bude rozhodovat, jestli jsou volby platné, nebo neplatné. „Dále se k tomu vyjadřovat nemůžeme, předjímali bychom vlastní rozhodnutí," dodala soudkyně. Soud kvůli návrhu požádal o vyjádření k volbám i výtoňskou volební komisi. „Žádost jsme obdrželi ve středu," uvedl předseda komise Jan Kuchař. „Soudu máme dodat všechny listiny a sepsat vyjádření. Budeme ho dávat dohromady v pátek, na kdy jsem svolal jednání komise."

Obec nemá už od řádných voleb, které se konaly v říjnu 2014, usnášeníschopné zastupitelstvo. Tehdy odstoupila současná starostka Regina Houšková i s celou kandidátkou včetně náhradníků s odůvodněním, že i když se svým sdružením nezávislých kandidátů získala velkou většinu hlasů (46,33 % a tři křesla), kvůli poměrnému volebnímu systému nezískala většinu křesel a dvě další sdružení (která dohromady získala čtyři křesla) jí nechtěla nechat pozici starostky. Zastupitelé tak zůstali čtyři, ale musí jich být minimálně pět. Volby se tak opakovaly v březnu. Jejich platnost však zrušil krajský soud s tím, že do obce se účelově přihlásilo k trvalému pobytu 26 lidí. Soudkyně Věra Balejová tehdy starostce doporučila v dalších volbách 26 lidí vyškrtnout.

Pověřená starostka na to ale nereflektovala kvůli tomu, že by se vyškrtnutí voliči mohli bránit u soudu a že by tím porušila jejich práva. A tak podali dva občané Přední Výtoně ke krajskému soudu návrh na neplatnost i tentokrát, prakticky ze stejného důvodu jako po březnových volbách.

Jedním z nich je Pavel Gabriš, který tak dostál svému slovu z letošního dubna. „Ano, byl jsem to já, kdo návrh na neplatnost podal," potvrdil. „Na své kroky jsem Reginu Houškovou upozornil hned po březnových volbách. Pročetl jsem si usnesení soudu, v němž soud doporučuje 26 voličů vyškrtnout, aby volby proběhly korektně. Zeptal jsem se jí tedy, jestli se hodlá doporučením soudu řídit."

Jak vyplývá ze zápisu ze 3. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 29. 4, 2015, Regina Houšková opáčila, že voliče v žádném případě ze seznamu nevyškrtne, protože by se tím nepochybně spustila vlna žalob vzhledem k tomu, že právo volit a být volen je jedním ze základních práv občana. „Já jsem odpověděl, že v tom případě půjde k soudu se mnou, protože návrh na neplatnost podám," dodal Pavel Gabriš.

Co dál?

Zvolení zastupitelé si budou muset do 26. října počkat, jestli volby soud označí za platné, nebo ne. Starostka Regina Houšková se k situaci nadále odmítá vyjadřovat. Jan Bittner, šéf SNK „Lipno", které ve volbách skončilo jako druhé, už se s ní sešel, aby probral případné povolební uspořádání. „Chtěl jsem zjistit, jestli jsme vůbec schopní se domluvit. Navrhl jsem, že bychom já nebo Adalbert Stoiber měli dostat místostarostu, starostka ale řekla, že to je pro ni nepřijatelné. Po asi tři čtvrtě hodině jsme se bez úspěchu rozešli. Jestliže soud označí volby za platné, máme tři mandáty, druhá dvě sdružení nás tak přehlasují, nedostaneme starostu ani místostarostu a půjdeme do opozice," domnívá se Jan Bittner. „Odstupovat nebudeme, to bychom udělali stejnou chybu jako starostka před rokem."