Tento týden ale schválili jen tři a Jihočeský kraj dostane stejně jako vloni 336 milionů Kč. Náklady na šoférské platy činí 66 milionů Kč ročně.

„Tuto částku chceme hradit z rezervy kraje, musí to však odsouhlasit zastupitelstvo,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Kubík. „Dodatky smluv s dopravci by mohly být zavírány na konci března po provedení rozpočtových změn, které nám uvolní peníze na navýšení mezd.“