Preventivní akcí chtějí lékaři včas odhalit smrtelnou nemoc – idiopatickou plicní fibrózu (IPF). Letos se do dne otevřených dveří v kraji zapojí pět ambulancí. Zájemci o vyšetření by si vzhledem k aktuální epidemiologické situaci měli předem telefonicky domluvit přesnou hodinu vyšetření, aby se minimalizoval čas strávený v čekárně i kontakt s jinými pacienty. V loňském roce si své plíce přišlo nechat vyšetřit 56 zájemců. IPF lékaři nepotvrdili žádnému z nich, ale u 26 pacientů odhalili jiné plicní nemocí jako například astma či chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

„Dne otevřených plicních ambulancí by se měli zúčastnit především pacienti s postupně se zhoršující námahovou dušností a dosud nevysvětleným chronickým kašlem (bývá především suchý dráždivý, ale může být i s produkcí hlenu). Vhodnými kandidáty k vyšetření jsou například pacienti, kterým byla na uvedené potíže praktickým lékařem podána antibiotika a léčba nepřinesla žádoucí efekt, ale nebyli odesláni na rentgen plic a vyšetření plicních funkcí, tzv. spirometrii. Naopak pacienti s akutními příznaky jako zvýšená teplota, několik dní trvající kašel a rýma, bolestivé zduření krčních uzlin by rozhodně v tento den přicházet neměli, neboť tyto příznaky k IPF nepatří,“ říká Aleš Tauchman z Plicní ambulance na Poliklinice Český Krumlov.

IPF je nemoc, která poškozuje plicní sklípky. Jemná tkáň se mění na husté vazivo a kvůli tomu plíce tuhnou. Změna je nevratná. Onemocnění, které postupně pustoší plíce, jizví je, až nezbývá plocha na dýchání, zabíjí pacienty bez léčby do pěti let.

O idiopatické plicní fibróze: Idiopatická plicní fibróza (IPF) poškozuje plicní sklípky, jizví je – bere plochu k dýchání, plíce tuhnou a člověk se nemůže nadechnout. Projevy IPF lékaři často zaměňují za chronickou obstrukční plicní nemoc, zápal plic či srdeční selhání. Nemoc se ohlašuje zprvu nenápadně, člověk se začne zadýchávat do schodů, později i při chůzi či hovoru, v pokročilém stadiu má pocit nedostatku vzduchu při běžných denních činnostech a v závěru věnuje veškerou energii tomu, aby se nadechl. Bez správné léčby přitom IPF obvykle zabíjí do pěti let. S léčbou ale může pacient vzdorovat roky. Více informací na: www.plicnifibroza.cz nebo na www.mojemedicina.cz/ipf.

„Pneumologové by měli do specializovaných center poslat všechny pacienty s nálezy, které nedokážou s jistotou rozpoznat. IPF se nejčastěji projevuje dušností a kašlem. Při poslechu plic slyšíme u pacienta zvuk připomínající chůzi po zmrzlém sněhu nebo rozepínání suchého zipu. Dalším z příznaků IPF jsou i paličkovité prsty a nehty ve tvaru hodinových sklíček,“ říká Martina Šterclová, předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy (SIPP) České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP.

Seznam pracovišť, která se ke dni otevřených dveří připojí, je dostupný na www.plicnifibroza.cz a na www.pneumologie.cz. Odborníci se shodují, že je zásadní, aby nemoc u pacienta objevili včas a co nejdříve začali s léčbou. Jen tak mohou její postup zpomalit. Specialisté mohou pacienty léčit moderními antifibrotickými léky. Nemocným dosud hrozilo vysazení léčby, pokud naměřené hodnoty jejich plicních funkcí klesly o definovanou hodnotu. Bez léčby se jejich doba dožití krátila na týdny, maximálně měsíce. Takzvaná stopping rules jsou ale nově zrušena. „Nyní – i když pacientům plicní funkce poklesnou – můžeme v léčbě pokračovat. Je to naprosto logické, protože to, že se jednorázově sníží kapacita plic, rozhodně neznamená, že lék nezabírá. Pacient se velmi často po poklesu stabilizuje a nadále už drží na stejných hodnotách,“ vysvětluje Martina Vašáková, předsedkyně ČPFS ČLS JEP.

Zapojená pracoviště na jihu Čech:
Český Krumlov Poliklinika – Plicní ambulance
Jindřichův Hradec - Plicní ambulance
Prachatice Nemocnice Prachatice – Plicní ambulance
Strakonice Nemocnice Strakonice – Plicní oddělení
Tábor Nemocnice Tábor – Odd.plicní a TBC