Rychlost měří od začátku loňského listopadu městská policie pomocí automatizovaných měřičů v úsecích na Chvalšinské a Objíždkové ulici. Měření je nepřetržité. Do konce roku 2021 systém pořídil 6251 záznamů o překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Zhruba 70 procent všech záznamů překročení rychlosti se odehrálo na Objížďkové ulici.

Bobr na Vltavě mezi Větřním a Papouščí skálou kácí jeden strom za druhým a výrazně tak prosvětluje břehové porosty.
OBRAZEM: Bobr na Vltavě nad Českým Krumlovem kácí jeden strom za druhým

„Nejvíce záznamů o přestupku je v rychlostní kategorii 60 a 70 km/h,“ uvedl Jan Sládek, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství. „Taková rychlost v obci je velmi riziková a ohrožení ostatních účastníků silničního provozu vysoké.“ Z dosavadního měření se zatím nedá mnoho usuzovat, protože se jedná o krátký časový úsek. „Průměrný počet denních překročení rychlosti má zatím klesající tendenci. Měsíční průměr klesl z listopadových 133 záznamů denně na prosincových 81,“ dodal Jan Sládek. Drtivá většina záznamů pochází od vozidel s českou registrační značkou. Další nejčastější země jsou Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko. Doprava a plynulost provozu se zlepšily především na Chvalšinské. Plynulý provoz má navíc především v zastavěných oblastech prokazatelný pozitivní vliv na snižování množství emisí výfukových plynů, snižuje prašnost a hlučnost.

V Českém Krumlově je měřený úsek i na výpadovce na Černou v Pošumaví, od Jelenky po grafitový důl.V Českém Krumlově je měřený úsek i na výpadovce na Černou v Pošumaví, od Jelenky po grafitový důl.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Výstupy z měření administruje na městském úřadu Odbor správní, který odesílá Výzvu k uhrazení určené částky provozovateli vozidla. Částka může dosahovat až 2500 korun v závislosti na míře překročení rychlosti.

„V případě, že je částka včas uhrazena, případ je ukončen. Neuhradí-li provozovatel vozidla částku, nebo částku uhradí pozdě, provádíme šetření ke zjištění řidiče vozidla a případná opožděná platba musí být ze zákona vrácena. Není-li řidič usvědčen, je zahájeno správní řízení o přestupku s provozovatelem vozidla. Ve správním řízení může být uložena pokuta až 5 000 korun,“ vysvětluje vedoucí Odboru správního Jitka Bláhová.

Autobus Student Agency.
Žluté autobusy RegioJet od soboty obnovily svůj dřívější provoz na jihu

V případě zdárného vyřešení celé záležitosti výzvou nebo rozhodnutím o přestupku provozovatele nedochází k záznamu v bodovém hodnocení řidiče a není proveden ani žádný jiný záznam o přestupku. „Dojde-li k projednávání věci s řidičem, lze uložit jak pokutu, tak zákaz činnosti a dochází k záznamu v bodovém hodnocení řidiče a je také proveden záznam o přestupku v kartě řidiče,“ dodává Jitka Bláhová. Od začátku nového roku došlo k prodloužení lhůty splatnosti výzvou určené částky z 15 na 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím od doručení výzvy.

Na zlepšování procesu zpracování naměřených dat a komunikaci s přestupci úřad neustále pracuje. Za účelem zjednodušení platby, bude do výzvy k uhrazení určené částky přidán QR kód s údaji o platbě, který stačí vyfotit chytrým telefonem a platební příkaz se v bankovní aplikaci automaticky vyplní.

Za první dva měsíce fungování radarů činí příjem města z pokut cca 1,7 milionu korun. Z příjmů je hrazen samotný provoz radarového systému, případně další výdaje městského rozpočtu, které schválí zastupitelstvo. Celkovou ekonomiku lze ovšem hodnotit až v delším časovém úseku min. půl roku. Výdaje jsou totiž každý měsíc stejné, ale příjmy byly na začátku podstatně vyšší a postupně klesají, jak pokuty řidiče naučí dodržovat rychlost, což je primárním cílem města.