Překonat více než čtyřsetmetrové převýšení na nově vyznačené trase dlouhé 16 kilometrů dá zabrat. Ale výhled z nově otevřené rozhledny na vrcholu Knížecí stolec v boletickém vojenském újezdu stojí za to.

„Výhled je tu opravdu jedinečný, řekl bych, že na Českokrumlovsku nemá konkurenci. Tedy s výjimkou Kletě," potvrdil Jiří Píša z českokrumlovského odboru Klubu českých turistů Start, který společně s kolegyní Marií Keilovou stezku ze Záhvozdí okolo Uhlíkova až na Knížecí stolec v minulých dnech vyznačil.

„Kdyby nedaleko Knížecího stolce nestála ještě vyšší Lysá hora, je tu rozhled na celé okolní panorama," doplnil Jiří Píša a ujistil, že výletníci z šest metrů vysoké rozhledny, kterou postavili pracovníci Vojenských lesů a statků za 520 tisíc korun, uvidí všechny okolní pohraniční hory a za dobré viditelnosti rovněž Alpy. Ovšem nejen díky dobré poloze rozhledny na 1226 nadmořských metrů vysoké hoře, nýbrž paradoxně i díky následkům větrné smrště Kyrill, která z okolí vrchu vymýtila většinu vzrostlých stromů.

Nově značená turistická stezka, jež vede převážně lesy po zpevněné cestě, je další částí boletického vojenského újezdu, která nezůstává čistě armádním prostorem a otevírá se turistům.

Jak při otevření rozhledny na Knížecím stolci, která nahradila tu původní, prvorepublikovou, poznamenal ministr obrany Alexandr Vondra, přístup na stezku budou mít turisté během letních prázdnin vždy o víkendech.

V plánu přitom je, že o příštích letních prázdninách už se výletníci budou moci okolo Knížecího stolce vydat po modré kdykoliv, tedy i ve všedních dnech. Kromě toho se turistům má otevřít i oblast kolem vrchu Špičák.

Vyznačení nového turistického okruhu ze Záhvozdí trvalo českokrumlovským turistům celkem čtyři dny. Značkař Vladimír Rakouš řekl, že nejdříve bylo třeba trasu prozkoumat. „Poté jsme dva dny pracovali na samotných značkách a čtvrtý den patřil instalaci plechových směrovek," popsal.

Slova díků přitom turisté z českokrumlovského Startu posílají pracovníkům Vojenských lesů a statků, kteří pro ně na rozcestích předem připravili sloupky se stříškami, na něž pak značkaři už jen připevnili samotné směrovky.

„My, kteří se značení turistických tras věnujeme, přece jen už nejsme nejmladší, a tak to pro nás byla velká pomoc," podotkl Jiří Píša.

V boletickém vojenském újezdu je dohromady vyznačeno už asi 80 kilometrů tras pro cyklisty a kolem 50 kilometrů stezek pro pěší.

Přednosta boletického újezdního úřadu Karel Trněný upozornil, že turistům není radno, aby se pohybovali mimo tyto značené trasy. „Pokud lidé sejdou například z nové stezky vedoucí ke Knížecímu stolci, mohou se dostat do prostoru dopadových ploch letecké střelnice i dalších střelnic za horizontem," varoval.

Janu Sládkovi z Českého Krumlova se zpřístupňování dalších částí boletického vojenského újezdu zamlouvá.

„Zatraktivní se tak turistický ruch v našem regionu. A až se naplní plán vyčlenění některých sídelních útvarů z újezdu, dostane se do některých částí armádního území nový život v podobě další výstavby či oprav. Také by se časem mohla zkrátit vzdálenost, kterou jsou nyní lidé nuceni urazit při objíždění újezdu," řekl Jan Sládek.