Děti si užívaly čarodějnické úkoly, za jejichž splnění nechyběly sladké odměny. Čerodějnice a čaroděje čekala i škola kouzlení, soutěž o nejatraktivnější dětskou i dospělou čarodějnici, lampionový průvod a zapálení vatry. Díky slunečnému počasí při sousedském setkání na lidmi zcela zaplněném travnatém prostranství vládla pohoda a nikdo nechvátal domů. Jídla a pití bylo dost, kdo chtěl, mohl si opéci buřty darované obcí.