„Je to významný objev, původně se s takovým nálezem nepočítalo," řekl včera Roman Lavička z českobudějovického Národního památkového ústavu, který se specializuje na staré umění a během revitalizace areálu klášterů 
v Českém Krumlově dohlíží na restaurování nástěnných maleb. „Je to opravdu z doby výstavby kostela, tedy z druhé poloviny 14. století, z doby vlády Karla IV., kdy byl Krumlov sídelním místem Rožmberků."

Než si na včerejším kontrolním dnu s kolegy z krumlovského odboru památkové péče část odkryté fresky podrobně prohlédl, ještě nevěděl, co freska zobrazuje. „Když budeme mít štěstí, podaří se nám rozklíčovat, co tam vlastně je," řekl, když k fresce došel.

Vzápětí ale ukázal na zeď 
a zvolal: „Už ale asi vím! Tady to bude Panna Maria Ochranitelka, je zde vidět postava, figura Madony, která má rozpažené ruce a z každé strany se pod její ochranu utíkají schovat postavy, z jedné strany světské, z druhé strany církevní. A také drží dítě, takže to bude ona."

Největší pozornost na sebe ale zatím strhává malba lva s dítětem v tlamě, památkáři ale zatím neví, co symbolizuje. „Zatím si netroufám hádat, než se dodělá odkryv," řekl Roman Lavička. „Za lvem je dobře vidět velká postava, která připomíná egyptský reliéf, když vidím tu bederní roušku, ale to říkám jen z legrace," dodal se smíchem památkář.

Na fresce se začne pracovat během několika týdnů. „Napřed musíme získat povolení tzv. závazným stanoviskem, až pak můžeme začít restaurovat," vysvětlil Radovan Sáček, památkář investora. „Do konce léta by ale měla být hotová, předpokládám, že restaurování potrvá tři měsíce. I když je malba relativně zachovaná, bude na ní spousta práce."

Při restaurátorském průzkumu se objevila ještě jedna nečekaná věc: otisky staré klenby. „Podle všeho byl kostel ve 14. století postaven jako plochostropý, alespoň co se týče lodi," přiblížil Roman Lavička. „Ale netušili jsme, že před raně barokní klenbou, která je v kostele dnes, tady byla nějaká mezifáze. Podle lomených čel to vypadá na nějakou bezžebernou klenbu."

Když byly malby odkryty, památkáři se je pokusili spojit s rukopisem Liber depictus, tzv. Krumlovským obrazovým kodexem, který je uložen v rakouské Národní knihovně. „Jsou to životy svatých a exempla pro věřící, ilustrovaná kresebná kniha, a byl tu nápad, jestli malba nebyla tímto krumlovským sborníkem inspirovaná," prozradil Roman Lavička. „Kolegyně se tím velmi podrobně zabývala, ale zatím spojitost nenašla, tzn. že v tomto se senzace hledat nedá. Nicméně malby jsou velmi kvalitní, je to nějaký legendický cyklus, podrobnosti se ukáží během restaurování."