Vedení města plánuje zadat aktualizaci územního plánu. Proto by obyvatelé Kaplice neměli přehlížet jeho výzvu, aby poslali své náměty a uplatnili své požadavky, a to nejpozději do konce tohoto roku.

„Sbíráme nyní podněty a připomínky občanů,“ přitakal včera starosta Kaplice Pavel Talíř. „Tam, kde nejsou v územním plánu zakreslené pozemky určené k zástavbě, je si o to možné požádat. Požadavky pak předáme architektům, kteří budou plán aktualizovat.“
Zájemci musí svou žádost podat na oficiálním formuláři, který je k dispozici na radnici nebo internetových stránkách města.

Od nového roku se pak rozběhne schvalovací proces.