Tato informace putovala včera emailem z Českého Krumlova na Pražský hrad do prezidentské kanceláře. Jejím autorem je Krumlovák Arnošt Bednář, dlouholetý předseda občanského sdružení Podněty.cz, které je správcem  celostátní databáze stejného názvu. Události popisované v podnětu a přiložené fotografie dosvědčují, že v několika východních a jižních oblastech Ukrajiny organizují neznámí pachatelé občanskou válku a brutální vraždění neozbrojených občanů.

„Teď čekáme, jak bude pan prezident Miloš Zeman reagovat. Mám povědomost o tom, že na tento podnět už upozornili prezidenta i jiní občané, a že je sdílen na sociálních sítích," doplnil včera Arnošt Bednář.
Ačkoliv se v databázi autorství zpravidla neuvádí, Arnošt Bednář přiznal, že je také spoluautorem uvedeného podnětu. Ovšem s důležitým dodatkem: „Máme takovou zásadu, že každý z podnětů by měl být věcně napsaný tak, aby se pod něj dokázal podepsat každý občan. Nápad  s iniciováním vzniku tribunálu je inspirován  existencí  mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, který pracuje v Haagu," doplnil Arnošt Bednář.

Mezinárodní tribunál vzniká zpravidla z iniciativy výše postavených a známých politiků. Čili nyní, zvláště před volbami, vyložená výzva, například i pro  budoucí české poslance v Evropském parlamentu.
Databáze a občanské sdružení Podněty.cz existuje už deset let. Poskytuje každému občanu možnost vkládat konstruktivní návrhy k nápravě vadného stavu do veřejně přístupné Národní databáze občanských podnětů, do registru, který je k dispozici včetně redakčního systému místním samosprávám i státní správě. Jak samo sebe sdružení charakterizuje, chce i nadále usilovat o zvýšení vlivu slušných obyvatel a hostů České republiky na mravy a moudré hospodaření institucí veřejné a státní správy. Nyní se snaží získat politickou a odbornou podporu pro vznik národních segmentů mezinárodní databáze tohoto typu.

A jaký je vlastně názor Arnošta Bednáře na současnou situaci na Ukrajině? „Ukrajina na tom byla a je ekonomicky dost zle, podstatně hůře než Rusko. Ukrajinci si řekli dost a chtěli svrhnout vládu, která byla  pod značným vlivem oligarchů. A protože na Ukrajině je hodně Rusů, chtějí se některé  oblasti 'vrátit' domů.  Skončilo to stavem naprostého bezpráví na obou stranách, které stálo a asi ještě asi bude stát hodně životů," dodal Arnošt Bednář. Důležitou roli také podle něj hraje i mezinárodní obchod se zbraněmi a tlak zbrojařských lobby na polarizaci světa. „Je, bohužel, důležité, aby se nepřestaly vyrábět zbraně," velice stručně shrnul Arnošt Bednář.