Vedení firem tak v těchto dnech řeší nelehký úkol, nad kterým se vznáší řada otazníků. O pomoc se obracejí mimo jiné i na českokrumlovskou hospodářskou komoru (JHK). „Některé firmy už testy prováděly,“ říká ředitelka oblastní kanceláře JHK v Českém Krumlově Helena Nekolová. „Pro některé je to novinka a budou je teprve zavádět. Posílali jsme například firmám, jež jsou našimi členy, seznam, kde mohou samotestovací antigenní testy získat. Také by naši členové napříč Jihočeským krajem byli rádi za přítomnost nějakého zdravotníka, který by při testování asistoval. Nebo by raději volily PCR testy, jelikož ty samotestovací neberou jako dostatečně vypovídající. To je ale s ohledem na personální kapacitu nemocnic nereálné.“

Jihostroj Velešín má v současnosti zhruba 450 zaměstnanců. V podniku jejich testování zatím neprováděli. „Zaměstnanci s příznaky onemocnění si zajišťovali testování sami v rámci zdravotního pojištění nebo jako samoplátci,“ sdělil Hynek Walner, ředitel pro strategii a marketing. „Nemalé prostředky jsme věnovali na ochranu lidí – respirátory, bezkontaktní dezinfekci, intenzivnější režim úklidu a podobně. Děkuji všem zaměstnancům a kolegům, žev naprosté většině opatření respektovali.“ Jihostroj se na testování intenzivně připravuje. „Velice na to chvátáme, protože na prvním místě dbáme o zdraví zaměstnanců, ale nemůžeme omezovat výrobu, a zároveň musíme dodržovat nařízení vlády, která se velice často mění. Začali jsme reagovat okamžitě po vydání nařízení vlády. Rozhodně to bude náročné z hlediska organizace testování, protože máme stovky zaměstnanců. Představa z tiskových konferencí, že by testy prováděli praktiční lékaři, je podle našeho názoru nereálná vzhledem k jejich kapacitním možnostem.“

Shánějí informace, kde se dá

Oknotherm Kaplice zaměstnává 186 pracovníků, které také doposud plošně netestoval. „Příprava je náročná,“ přitakala jednatelka firmy Květoslava Stříbrná. „Podpora státu je zatím nedostatečná. Zjišťujeme informace přes web ministerstva průmyslu a obchodu, přes ministerstvo zdravotnictví. Sledujeme veškerá media. Obvoláváme testovací centra, testovací laboratoře, hospodářskou komoru, závodního lékaře, starostu a zjišťujeme nejvhodnější způsob provedení testů. Znamená to pro nás velkou agendu, náklady spojené s testováním budou značné, protože přes avizované hrazení nákladů státem, toto bude fungovat pouze částečně. Ovšem zdůrazňuji, že firemní testování vítáme. Rozhodně se mu nebráníme. Předpokládali jsme ale, že bude zajištěno například mobilní testovací jednotkou armády ČR, jak je tomu v okrese Strakonice. Dle našich informací tuto jednotku náš okres nemá.“

Podniky ale řeší i třeba stravování zaměstnanců. „S dodavatelem firemního stravování domlouváme bezpečný režim zajištění plnohodnotných obědů, protože nechceme, aby naši spolupracovníci byli odkázáni na svačinu z domova nebo nákup v supermarketu,“ doplnil Hynek Walner.

Jakým způsobem bude testování ve firmách probíhat, není většině ještě přesně jasné. O tom vedení Jihostroje Velešín rozhodovalo ve středu. „V úvahu přichází několik variant testů,“ vysvětluje Hynek Walner. „Ale velmi bude záležet na dodacích lhůtách testů od jejich výrobců. To bohužel my nemůžeme ovlivnit.“

Květoslava Stříbrná z Oknothermu Kaplice říká: „Pokud se nepodaří zajistit mobilní testovací tým například přes nemocnici, přistoupíme k samotestování zaměstnanců, a to doma před odchodem do zaměstnání.“

„Zaznamenáváme ale řadu dalších otázek,“ upozorňuje Helena Nekolová. „Protože například testy jsou nebezpečný odpad – jak s nimi tedy manipulovat, kdo to může provádět a podobně.“

Covid ve firmách

Jihostroj Velešín: Nemocných a lidí v karanténě byly řádově desítky, což při počtu 450 zaměstnanců není moc. Docházelo k dočasným personálním výpadkům na některých pracovištích, ale velmi důležité bylo, že firma neomezila provoz a výrobní schopnost.

Oknotherm Kaplice: Pozorujeme nákazu ve firmě ve vlnách. Na jaře u nás nikdo nemocný nebyl, na podzim a před Vánoci se již začínaly projevovat jednotky případů, a to samé v další vlně v únoru. Větší míru nákazy jsme zaznamenali dříve v kancelářích, poté část zaměstnanců přešla na homeoffice. Nyní se zdá, že více lidí onemocnělo ve výrobách, ale ne kriticky, chod firmy není ohrožen.

Kámen a písek Český Krumlov a ČR Beton Bohemia: V obou firmách zaměstnance testují od počátku pandemie. Aktuální situace ohledně covidu je dobrá. Obě firmy fungují.