Honební společeství farmy Milná má v pronájmu honitby Malšín a Kozí vrch. A právě v klidných lesích této oblasti se velmi daří divokým prasatům. Přestože se tam nenacházejí pole se zemědělskými plodinami, prasata devastují tamní rozsáhlé louky, což činí zemědělcům značné škody. „V důsledku toho, že divočáci přeorají louku, vyrýpou drny a zem, se pak při sklizni pícnin dostanou do siláže nebo do bioplynky nežádoucí příměsi jako drny, hlína, kamení,“ vysvětlil lesník Jan Märtl. „A náprava stojí velké peníze.“ Proto vedení farmy vymyslelo větší motivaci pro boj s černou zvěří.

„Zavedli jsme lov, tak zvané noční sezení,“ říká Václav Baštář, myslivecký hospodář honitby Malšín. Spočívá v tom, že lovci v noci obsadí pokud možno všechny kazatelny v honitbě a celou noc loví škodnou. Začali nejprve liškami, pak k nim přidali i odlov divočáků. Výsledky byly překvapivé. „Tak se naráz podařilo odstřelit až 27 prasat!“ říká Václav Baštář. „Jenže je to pořád málo, víceméně jsme tak odlovili jen přírůstek.“

Od letošního roku farma Milná vyhlásila prémie za odlov každého kusu černé zvěře. Za sele do 35 kg vyplácí tisícovku, za dospělý kus bez ohledu na pohlaví tři tisíce korun. Metoda je to účinná. Od 1.1. do 31. srpna bylo uloveno 90 prasat. Z toho 14 kňourů, 28 bachyní, 48 selat.
„To je třikrát více než loni za stejné období,“ zdůrazňuje Václav Baštář. „Efekt tohoto intenzivního odstřelu ale není dostatečný, protože zastřelenou zvěř nahradí hned další kusy z okolí. Proto je třeba, aby podobnou motivaci pro lovce zavedli i v okolních honitbách!“ vyzývá Jan Märtl ke společnému úsilí.