Pohoří na Šumavě  – Mnohem více obcí než dnes bývalo před sedmdesáti lety v regionu Český Krumlov.
Dnes po některých z nich není vidu ani slechu. To byl osud mnoha obcí v česko-rakouském příhraničí.
Ale například Pohoří na Šumavě pomalu, ale jistě,  znovu ožívá. A právě tam o uplynulém víkendu během pouti občanské sdružení Pietas Mojné představilo svůj projekt.


A sice česko-rakouský projekt Hřbitovy zaniklého pohraničí, který se zabývá právě okresem Český Krumlov. "Usiluje o to, aby potomci původních obyvatel mohli obnovit a navštěvovat rodinné hroby, a to ve virtuální podobě, když pro ně tyto hroby nejsou dostupné nebo fyzicky neexistují."
Kromě toho se zájemci mohou zapojit do mapování historie a obrazu domova předků. „Navíc projekt umožní i českým obyvatelům poznat minulost svého domova a jeho původní obyvatele," podotkla Dagmar Hartmannová.


To znamená, že na internetových stránkách projektu vznikne online databáze s virtuálními hřbitovy. V nich mohou zájemci zakládat hroby a mohou tam ukládat i obrazové a textové dokumenty.


„V rámci pilotního ověřování projektu vzniká Virtuální hřbitov Pohoří," řekla Dagmar Hartmannová. „Sháníme pro něj informace o všech obyvatelích Pohoří, kteří jsou zde pochováni. Tyto podklady pak budou využity pro databázi projektu."