Za tímto účelem schválili vypsání výběrového řízení na nájemce objektu smuteční síně, jenž má od ledna příštího roku zároveň provozovat pohřební službu a sociální zařízení pro návštěvníky hřbitova.

„Služby si představujeme na vyšší etické úrovni. I proto, že věci týkající se pohřebnictví jsou lidsky velmi citlivé,“ vysvětlil místostarosta Kaplice Jiří Havelka.

Doplnil, že jedním z důvodů pro vypovězení nájemní smlouvy současnému nájemci, jenž tím však prý neztratil možnost přihlásit se rovněž do připravovaného výběrového řízení, bylo i scelení objektů nabízených k nájmu.

„Obřadní síň i přilehlé prostory chceme nově pronajmout jako jeden celek,“ dodal Jiří Havelka, jenž zároveň naznačil, že o pronajmutí nabízených prostor už neoficiálně projevil zájem i podnikatel, který se nyní ve městě obdobnou činností nezabývá.

Čas na podání žádosti o pronájem smuteční síně mají zájemci do konce září. Poslední slovo při výběru budou mít radní města.