Říčka Polečnice, jindy klidný a takřka nenápadný potok, se změnila v běsnící živel. A v prostoru Chvalšinské stojí prakticky všechna větší sportoviště města, zimní stadion, volejbalové i tenisové kurty, fotbalový stadion, plavecký bazén i sportovní hala. Vše bylo tehdy pod vodou.

Voda ovšem zaplavila i autoopravnu nebo dům rodiny Sváčkových. Stoupající rozpěněná, kalná, hnědá a studená Polečnice postupně pronikla až do přízemních prostor. Nechybělo mnoho a šplhala se ještě výš. Ven pomáhali Sváčkovým hasiči s nafukovacím člunem. Do téhož člunu pak nastupovali i obyvatelé sousedního domu z oken prvního patra.

Jak se Jiří a Marcela Sváčkovi dívají na situaci dnes? Podle svých slov by nejraději zapomněli. „Celé se nám to připomnělo velkými dešti, které byly před dvěma týdny," konstatoval včera Jiří Sváček. „Trochu nás stále mrzí, že se kvůli komplikacím stále nepohnuly práce na protipovodňových opatřeních na Polečnici," dodal.

Ani deset let poté není totiž koryto nebezpečné říčky a okolí upraveno tak, aby se nic podobného událostem roku 2002 neopakovalo nebo postup vody alespoň nezmírnilo. Projekt protipovodňových opatření je sice připraven, ale dlouho stál kvůli nekonečným soudním sporům o existenci či demolici kulturní památky, malého dvouobloukového mostku v těsném sousedství domu rodiny Sváčkových.

Dvouobloukový mostek se totiž v srpnu roku 2002 stal hrází, u níž se hromadily naplavené trámy, stromy a další materiál. To už by sice mělo být vyřešeno a kolem mostku by měl do budoucna vyrůst jakýsi bypass, jenž by odváděl vzedmutou Polečnici částečně bokem, ale vše se řešilo tak dlouho, až začalo chybět to nejpodstatnější: dotační peníze. Protipovodňová opatření jsou totiž hrazena z programu Podpora prevence před povodněmi II. Ten byl vyhlášen na období 2007-2013 a v současné době už není obcím umožněno do tohoto programu přihlašovat jakékoliv návrhy. Další podobný dotační titul bude možná otevřen v roce 2014. Ale nikde není záruka, že další běh dotací skutečně bude a že pravidla se skutečně výrazně nezmění