Od úterka už má zase mezi jachtami a plavidly lipenské maríny své místo policejní člun. K práci lipenských policistů tak přibyla kontrolní a zásahová činnost na hladině lipenské nádrže. Po zimní přestávce vklouzl člun do vody nedaleko přehradní hráze. K Lipnu byl převezen ze svého zimního stanoviště v krajském městě.

„Vždy na konci letní sezony na přelomu září a října je člun transportován do Českých Budějovic,“ uvedl Vladimír Boledovič, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Lipno nad Vltavou. „Tam projde servisní prohlídkou, je zazimován a na jaře putuje zpátky na Lipno. Využíváme ho při kontrole vodní hladiny celého Lipna, popřípadě na zásahy. Třeba když se někdo topí, převrátí se s loďkou nebo se někdo ztratí. Nebo propátráváme břehy, když někde zmizí loďka, a využíváme člun na preventivní činnosti.“ Policisté mají k dispozici ještě gumový sedmimetrový člun se silným motorem, se kterým mohou, na rozdíl od člunu kajutového, přirážet až těsně ke břehu. To se hodí třeba při společném výjezdu s rybářskou stráží na kontrolu rybářů.

Zastávky MHD v Českém Krumlově jsou na nový systém připraveny.
Krumlov zmodernizoval zastávky MHD. Dostaly nové displeje s časy příjezdu spojů

Policisté se činí, aby je bylo vidět a rekreanti věděli, že tu jsou. Hned od začátku sezony mají přehled, kdo se na hladině pohybuje, znají jejich lodě a lodní motory. Kontroly plavidel se hodně podobají kontrolám vozidel. „Kontrolujeme, zda vůdce lodě má u sebe průkaz vůdce malého plavidla, osvědčení, technické doklady k lodi, jestli loď splňuje technické parametry a nemá silnější motor, protože pro Lipno jsou povoleny motory pouze o výkonu do 5 kW,“ vyjmenoval Vladimír Boledovič. „To proto, aby se po Lipně lodě neproháněly velkou rychlostí a nikoho neohrožovaly, zejména plavce.“

Během pandemie provoz lodí na Lipně stoupl. V posledních dvou letech, kdy k lipenskému jezeru neměli přístup cizinci, kteří mají hodně jachet, na Lipensko zamířila hlavně česká klientela. Češi si začali pořizovat lodě a provoz na vodní hladině se zvýšil. „Letos už sem zase naváží lodě cizinci,“ řekl Vladimír Boledovič. „Rok od roku je provoz na vodní hladině silnější.“ A to natolik, že se policejní člun někdy proplétá vpřed mezi různými typy plavidel až po šlapadla jen velmi pomalu a opatrně, a musí dávat veliký pozor na plavce. „Občas totiž některého napadne, že přeplave Lipno na druhou stranu,“ podotkl vedoucí lipenských policistů. „A neuvědomuje si, jak je to nebezpečné vzhledem k lodnímu provozu. Navíc ve vlnách není ten plavec vůbec vidět.“

Prozatím mají lipenští policisté s turisty celkem dobré zkušenosti. „Patříme k nádržím, kde těch přestupků moc není,“ zhodnotil Vladimír Boledovič. „Občas se stane, že vůdce plavidla má průkaz pouze ofocený místo originálu. Případně řešíme jiné drobné přestupky. Alkohol a podobné prohřešky jsme zatím ve větší míře nezaznamenali.“