Jsou pravidla dostatečně přísná?
V červenci 2014 vešel v platnost zákon č. 170/2013 Sb., který mění zákon 119/2002 o střelných zbraních a střelivu.
„Zásadní změnou bylo spuštění centrálního registru zbraní a spuštění zbraňové amnestie, která trvala od 1.7. do 31.12. roku 2014," připomíná mluvčí českokrumlovské policie Lenka Kozoňová. V rámci této amnestie Jihočeši odevzdali 483 zbraní a 17 105 kusů střeliva. „Držitelů zbrojních průkazů (ZP) se týkala změna doby platnosti," doplnila Lenka Kozoňová. „Dříve byla platnost průkazu pět let, nyní je platnost průkazu prodloužena na deset let."

Co se stane, když někomu končí platnost zbrojního průkazu. Koná policie ihned?

Pokud někomu končí zbrojní průkaz, ale ještě mu platnost nepropadla, má možnost dva měsíce před koncem platnosti požádat o vydání nového průkazu. Pokud již platnost průkazu skončila a držitel do deseti pracovních dnů průkaz, případně zbraně (pokud je majitelem zbraní) neodevzdá, policisté oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál ho vyzvou k odevzdání zbrojního průkazu a k uložení zbraní do skladu, který je zřízen u tohoto oddělení a dle předpisů zabezpečen. Dle zákona mohou být zbraně v tomto skladu uloženy šest měsíců.
Jak policie zjistí, že platnost průkazu skončila?
V centrálním registru držitelů zbrojních průkazů je mimo jiných informací i datum, kdy platnost průkazu končí. Policisté tak mají o průkazech, kterým končí platnost, dokonalý přehled. A systém umí vygenerovat seznamy takovýchto průkazů.

Jak si má počínat člověk a co musí udělat, když mu platnost průkazu končí?
Dva měsíce před uplynutím této doby je nutné požádat o vydání nového zbrojního průkazu. Při tom je držitel zbrojního průkazu povinen předložit všechny doklady, které ukládá zákon. To znamená, že předloží žádost, potvrzení o zdravotní způsobilosti od odborného lékaře. Když má lékař pochybnosti, může žadatele poslat i na odborné psychologické vyšetření. Dále držitel předloží jednu svou fotografii a kolek v hodnotě 400 korun. Policie prověřuje spolehlivost žadatele na příslušném městském úřadě a bezúhonnost v rejstříku trestů.

A co se stane, když si držitel zbrojní průkaz neprodlouží? Policisté mu ho odeberou?
Pokud již platnost průkazu skončila a držitel do deseti pracovních dnů průkaz, případně zbraně (pokud je majitelem zbraní) neodevzdá, policisté oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál ho vyzvou k odevzdání zbrojního průkazu a k uložení zbraní do skladu, který je dle předpisů zabezpečen. Jak už jsem říkala, podle zákona mohou být zbraně v tomto skladu uloženy po dobu šesti měsíců.

Co se stane, když člověku propadne zbrojní průkaz (ZP), vlastní zbraně a drží je tedy vlastně dál nelegálně?
Po skončení platnosti ZP je držitel povinen průkaz odevzdat ve lhůtě do deseti pracovních dnů od konce platnosti policistům na příslušném oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Pokud je majitelem zbraní, je povinen je uložit v té samé lhůtě na stejném oddělení. Ve skladu oddělení mohou být zbraně uloženy půl roku. V této době si majitel zbraně buďto požádá o vykonání nových zkoušek odborné způsobilosti, nebo se rozhodne, že již nechce být držitelem ZP a zbraně prodá, nebo převede na jiného majitele.
Zánikem platnosti ZP nepřestává být majitelem zbraní, ale nesmí je mít v držení. Pokud ví ještě před koncem platnosti, že již nebude chtít být držitelem ZP, může zbraně dát například do komisního prodeje, nebo je převést na jiného držitele ZP s příslušnou skupinou oprávnění.
Pokud držitel ZP zemře, pozůstalí jsou povinni zajistit ve stejné lhůtě uložení zbraní a odevzdání ZP na příslušném oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
Od vyřízení dědictví má dědic opět lhůtu šesti měsíců, aby se zbraněmi nějak naložil. Buď je sám držitelem ZP a má příslušnou skupinu oprávnění, nebo přes nějakého prodejce s licencí zajistí prodej zbraní. Nebo je převede na jiného držitele zbrojního průkazu s příslušnou skupinou oprávnění.