Kontrolují, jestli jsou obchody a restaurace opravdu uzavřeny, zda lidé nosí roušky, respirátory či jinou ochranu obličeje na určených místech. Také jestli nepijí alkohol na veřejnosti a neshlukuje se na veřejných prostranstvích více osob.

Policisté doposud řešili veškerá porušení nařízení vlády zpravidla domluvou, informovali občany o situaci a opatřeních, které mají dodržovat.

„Avšak stále je řada těch, kteří neberou situaci vážně,“ zdůrazňuje mluvčí českokrumlovské policie Lenka Pokorná. „Policisté ale v příštích dnech už nebudou tak tolerantní. Radost z toho nemáme, ale situace je velmi vážná a každý by si to měl uvědomit. Proto budou policisté nedodržování mimořádných opatření již důrazně postihovat a dbát na jejich plnění. Děkujeme všem občanům, kteří se chovají zodpovědně, situaci nezlehčují, dodržují nařízení a tím nám pomáhají tuto těžkou dobu překlenout. Váš zodpovědný přístup usnadní i práci všem složkám Integrovaného záchranného systému.“