Co by to mělo být a jak vlastnické vztahy k infrastruktuře vojenského újezdu uspořádat, projednával hejtman Jihočeského kraje se zástupci Ministerstva obrany ČR.

Armáda se totiž chystá uvolnit dvanáct procent území Vojenského újezdu Boletice v jeho jihovýchodní části. Vesnice Polná na Šumavě, Květušín a Boletice se tak ocitnou v „civilní zóně", přestanou být součástí vojenského újezdu.

Obyvatelé Boletic se pak chtějí připojit ke Kájovu, a tak vznikne jedna nová obec Polná na Šumavě s osadou Květušín. Její obyvatelé na připravovanou změnu hledí se smíšenými pocity.

„My nevíme, jestli se z toho máme radovat, nebo naopak," řekl včera Ivan Novotný z Polné na Šumavě. „Uvědomujeme si, že financování obce je náročné. A tady není žádná infrastruktura, žádné podnikatelské aktivity, není tu tedy, z čeho vybírat daně. Z vojenských lesů a statků? Ti odvádějí daně v Praze. Je to tedy těžké. Proto se snažíme získat nějaký majetek, aby obec mohla nějak hospodařit. Jak se nám to ale bude dařit, těžko říct… Kraj se nám snaží pomoci."

„Nedovedu si představit, že by nová obec vznikla bez jakéhokoliv majetku, jen s kompetencemi a povinnostmi," řekl hejtman Jiří Zimola. „Jednali jsme s ministerstvem o tom, aby na obec byla převedena infrastruktura a byty. Podle mě by měla dostat také nějaké pozemky a lesy, aby měla možnost rozrůstat se a hospodařit se svým majetkem."

Armáda zvažuje, že by nové obci do začátku poskytla finance.
Dobrou zprávou pro turisty je, že na okraji území vojenského prostoru pro ně zřejmě vzniknou nové cyklistické a pěší trasy. Mluvčí krajského úřadu Kateřina Koželuhová vysvětluje:
„V memorandu z roku 2006 armáda slibovala uvolnit lokalitu Špičák, tedy jihozápadní část újezdu. Podle ní ale oblast Špičáku potřebuje. Kraj  tedy slíbil, že na to přistoupí, pokud  bude lokalita Špičáku využita pro takzvanou měkkou turistiku. To znamená hlavně pro pěší a turisty."

Turisté tam nyní mohou pouze o víkendech a svátcích. Nově by tam v tom případě mohli také minimálně po celé letní prázdniny.
Vznikly by rovněž nové trasy. Avšak to na druhé straně znamená, že si turisté musí uvědomit, že jsou  ve vojenském prostoru a smí se tedy striktně pohybovat jen po značených trasách.

Páteřní silnici z Kájova do Boletic a Polné na Šumavě bude moci využívat také veřejnost, ale tato komunikace zůstane v majetku armády. Tvořila by přirozenou a nepřehlédnutelnou hranici  mezi újezdem a uvolněnou oblastí.
Kraj má dostat do své správy dvě až tři silnice třetí třídy, které se napojují na páteřní silnici. Ostatní území zůstane státu a lesy ve správě vojenských lesů a statků.

„Revokací usnesení týkající se memoranda z roku 2006 by se jihočeští zastupitelé mohli zabývat už na svém červnovém zasedání," doplnila Kateřina Koželuhová.