S krátkým literárním pásmem vystoupila čtveřice žákyň školy, které připomněly i několik životních mott T. G. Masaryka, jimiž by se podle ředitele školy měly děti řídit i dnes: „Nebát se a nekrást," znělo jedno z hesel. „I když můžete mít pocit, že to neplatí, platí. V životě nakonec vítězí ti poctiví," řekl ředitel.