Pietní akt začal 11 hodin na náměstí Svornosti, kdy starosta Dalibor Carda spolu se senátorem Tomášem Jirsou, Aaronem Burgem z Velvyslanectví USA, Michalem Mojžíšem z Československé obce legionářské a Martinem Lobíkem ze Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov položili květiny k pamětní desce na budově radnice na paměť válečných letců z českokrumlovského regionu. Pak s květinami zamířili i k pamětní desce na paměť vojáků 26. pěší divize armády USA, která je osazena na hotelu Old Inn.

„Bohužel letos se vzhledem k omezením opět nemohl uskutečnit tradiční doprovodný program," řekl starosta Dalibor Carda. "Čili ukázka bitvy ani slavností koncerty. Věříme, že se k těmto oblíbeným akcím budeme moci vrátit příští rok,“ doufá.

Pieta na náměstí se odehrála bez proslovů k veřejnosti, zaznšly pouze česká a americká státní hymna.