V prvním díle kaplické městské kroniky na straně 11 se dočítáme, že v květnu 1945 bylo ve městě a okolí nalezeno asi 29 mrtvých osob, které byly společně pohřbeny na místním hřbitově. Tam je také hrob dalšího vojáka - francouzského válečného zajatce G. Jacquiera.

Ve škole na Omlenické ulici byl koncem války německý vojenský lazaret a po útěku Němců tam byla umístěna sovětská nemocnice, ve které zemřelo z různých důvodů pět rudoarmějců. Kaplická česká místní správní komise po dohodě s velitelem ruské posádky rozhodla, že gardoví vojáci D.G. Serenko, N.N. Kolesnikov, .A. Kutajberinov, V.A. Majstrov a A.S.Verzakov budou pohřbeni při rozcestí dnešních ulic Linecké a Omlenické, kde byl už z předválečných časů naplánován parčík.

Návrh pomníku načtrl komandant - kapitán Arkadi, výroba byla zadána českobudějovické kamenické firmě Hára a syn. Byla také uskutečněna sbírka, do které vedle sovětských vojáků přispěli i místní čeští obyvatelé. Ke slavnostnímu odhalení došlo 7. listopadu 1945 za účasti předsedy Krajského národního výboru Č. Budějovice Josefa Palečka a předválečného velitele kaplické posádky podplukovníka Václava Pisingera (bývalého ruského legionáře z 1.svět. války- pozn.autora). Projevy pronesli zástupce Rudé armády major Ključnikov a za naši armádu kapitán Železný.

Není tudíž správné, když někteří tvrdí, že kaplický pomník nestojí nad skutečným hrobem, ale že je to pouze symbolický hrob - takzvaný kenotaf (jiné skutečné hroby můžeme vidět rovněž na náměstí v Bechyni – pozn.autora). Hrobů sovětských vojáků je na Kaplicku celá řada a lze k nim přiřadit také hrob poručíka I.S.Kutčerenka na vyšebrodském hřbitově, jehož smrt byla dlouho opředena záhadami.

Rudá armáda odcházela z Kaplice postupně od 1.listopadu 1945 přes Dolní Dvořiště do Vídně a zanechala po sobě „vizitku“ – vyrabovanou a poškozenou českou měšťanku v Omlenické a především od pásů několika desítek tanků poničené vodní hydranty v místech, kde dnes stojí škola na konci Fantovy ulice. Tenkrát se ovšem tato ulice ještě jmenovala Goetheova.

Pavel Mörtl