Obecní úřad Mirkovice upozorňuje své občany, že podobně jako minulý rok je místní poplatek ze psů splatný do 31. března.

Starosta obce Antonín Gallistl upřesnil: „Výše poplatku za jednoho psa činí 200 korun za rok, důchodci platí 100 korun za rok."
K tomu je však třeba dodat, že poplatek ze psů za kalendářní rok je stanoven v ceně 200 korun za prvního psa – za druhéhoakaždéhodalšíhopsa téhož držitele pak činí výše poplatku 300 korun. Důchodci sice platí polovinu, ale pro ostatní majitele vyjdou například dva psi na 500 korun ročně.

Obecní úřad Mirkovice dále informuje, že pokud nebude poplatek uhrazen ve stanovené lhůtě, bude k němu účtováno penále ve výši 20 procent poplatku, jak bylo schváleno zastupitelstvem.

Poplatek ze psů lze uhradit hotově na obecním úřadě nebo také bankovním převodním příkazem.


Autor: Deník / Pavel Pokorný