Ihned se objevily hlasy, které tuto stranu obvinily z předvolebního populismu a laciné agitace. ODS sice volby nevyhrála, nicméně má šanci přejít z opozice do koalice. Ať už by bylo či nebylo něco takového v novém volebním období novým osazenstvem radnice zavedeno, pojďme se těmto úvahám a číslům podívat na zub. Ať už v samotném návrhu ODS, nebo naopak v nesouhlasném postoji dalších stran, hlavně KDU-ČSL, TOP 09 nebo SN – Město pro všechny, lze totiž najít několik námětů na přemýšlení.

Jaké jsou tedy názory pro i proti:

„Město má určité rezervy ve výběru poplatků za komunální odpad. A my jsme řekli, že o těchto rezervách víme a řekli jsme také, na co je použijeme," nastínil základní ideu Petr Kubal za ODS. Rezervou myslí částku v rozmezí čtyř až pěti milionů korun, které by mohly do městské kasy přibýt především z výběru peněz od firem podnikajících v Českém Krumlově. Ze zákona je každý podnikatel povinen mít uzavřenou smlouvu o odpadovém hospodářství.

Tuto smlouvu firmy někdy mají, ale má to háček.

V centru je podle Petra Kubala zhruba 600 provozoven, smlouvu má uzavřenu asi jen 330 provozoven, na Horní Bráně je 350 provozoven, smlouvu má uzavřenu zhruba 90 a další městské části jsou na tom stejně jako Horní Brána.

Nebo, podle Petra Kubala v centru Českého Krumlova nemá tuto smlouvu uzavřenu skoro polovina podnikatelů a přesto místní kontejnery na svoz odpadu využívá. A v tu chvíli už na takovou firmu město doplácí. „Jen v centru města to dělá dva miliony korun, které by se měly platit a neplatí," dodal Petr Kubal. K tomu je třeba přičíst kolik peněz tímto způsobem utíká v dalších částech Českého Krumlova.

Zlepšením tohoto výběru by se měly získat čtyři miliony korun.

Další peníze by měla ODS v plánu získat jinde.

„Ušetříme na výběrném, což je zhruba půl milionu. Dva a půl milionu by se měly ušetřit z odměn jednatelů, členů dozorčích rad, zastupitelů a dalších, tedy těch, kteří by měli podle našeho názoru pracovat pro město zdarma," míní Petr Kubal.

Tady začínají probleskovat silně odlišné názory. Třeba odměny, které členům dozorčích rad a jednatelům platí Českokrumlovský rozvojový fond nebo Služby města, jsou podle jednoho názoru peníze městské firmy, nikoliv peníze města a nedá se s nimi v tuto chvíli počítat. Petr Kubal ale tvrdí, že jsou to stále peníze města. Tyto peníze by podle něj měly firmy odvést nikoliv těmto lidem, ale městské kase a použily by se tedy na úhradu svozu komunálního odpadu.

To byly firmy. Jak je na tom prostý občan města?

V tuto chvíli platí každý Krumlovák za svoz komunálního odpadu 580 korun ročně. Tato částka nestačí pokrýt všechny náklady s tím spojené a tak zbytek doplácí město.

Zákonný strop je tisíc korun ročně, pokud ale celkové náklady v přepočtu na obyvatele tisíci koruny nedosáhnou, nemůže tuto tisícovku město od občana požadovat. Reálný náklad v Krumlově na jednoho občana se pohybuje kolem osmi set padesáti korun.

Řádově se dá říci, že celkově musí město Český Krumlov uhradit ročně za komunální odpad kolem dvanácti milionů korun. Tuto částku hradí město, protože je to jeho zákonná povinnost. Kde na to vezme peníze, to je jeho věc. Na úhradě se spolupodílí občané:

„Od občanů vybere sedm milionů, historicky doplácí pět milionů korun ročně už mnoho let," doplňuje Petr Kubal.

Nestane se ale to, že by nový systém, pokud by jej politici vůbec zavedli, nezačal pracovat kontraproduktivně třeba v tom smyslu, že by lidé kupili čím dál více odpadu? Přestali třídit? Petr Kubal oponuje, že současný stav vlastně také nikoho nenutí produkovat čím dál méně odpadu a šetřit peníze, které by za něj zaplatil.

A opačný názor:

Zcela protikladný názor mají třeba někteří členové dosavadní koalice. Například místostarosta Josef Hermann:

„Dva a půl milionů korun, které slibuje ODS v rozpočtu města ušetřit na odměnách členů orgánů města, ušetřit nemůže. Ani zdaleka totiž nedosahují této výše. Z rozpočtu města plyne každoročně na odměny radních, zastupitelů a předsedů výborů zastupitelstva 390 tisíc korun. Z rozpočtů městem zřízených obecně prospěšných společností bylo v minulém roce vyplaceno členům správních a dozorčích rad 53 tisíc korun. A konečně, všem jednatelům mimo pracovní poměr a členům dozorčích rad Českokrumlovského rozvojového fondu a Služeb města bylo vloni vyplaceno 613 tisíc, z toho u Služeb 362 tisíc. Tyto peníze ovšem nejsou placeny z rozpočtu města, tudíž je není možné ani v městském rozpočtu uspořit," shrnul včera Josef Hermann.

A pokud jde o ony čtyři miliony nevybraných poplatků od podnikatelů? Město podle Josefa Hermanna nyní doplácí na odpady zhruba pět milionů ročně. „Je nám ale všem známo, že není málo těch, kdo za odpad neplatí, nebo platí méně, než by měli. Proto jsme iniciovali na městě pracovní skupinu za účasti jednatelů Služeb města, jejímž úkolem bylo najít možnosti, jak zvýšit příjem od těchto subjektů, nejen podnikatelů. Po roce práce je na městě téměř kompletní materiál, který danou problematiku systémově a komplexně řeší. A po jeho schválení radou, respektive zastupitelstvem, se může nový systém ve spolupráci se Službami města vbrzku spustit," sdělil Josef Hermann a dodává: „Je smutné, že tato společná práce a její očekávaný efekt v podobě vyšších příjmů do rozpočtu města, se stala hlavním, až neuralgickým bodem volební kampaně ODS - zvlášť, když autorem tohoto nápadu, je ekonomický lídr kandidátky ODS, Petr Kubal, ekonom, současný zastupitel města a zároveň jednatel městské společnosti Služby města. Navíc jsme byli a jsme toho názoru, že případné vyšší příjmy do odpadového systému mají prioritně zacelit onen každoroční pětimilionový schodek v něm a ne je rozdávat."