Boj s prostitucí si jako jeden z povolebních cílů vytkla většina stran a uskupení, které ve víkendových komunálních volbách svedou boj o hlasy voličů.

Prostituce přitom souvisí i s kvalitou života ve městě. Deník proto lídrům kandidujících uskupení položil tyto otázky:

1) Jakým způsobem chcete dostat prostitutky a jejich pasáky z města a jakými prostředky plánujete vymýtit prostituci z veřejných míst na Kaplicku?
2) Co chcete udělat pro to, aby lidé z Kaplice neodcházeli do okolních měst a obcí za bydlením a pracovními příležitostmi?

Jiří Ševčík (ČSSD)

1) Měli bychom získat poznatky tam, kde to mají vyřešeno, a to je město Vyšší Brod. Domluvil jsem schůzku se zdejším starostou Milanem Zálešákem, na které byl přítomen i kaplický zastupitel Milan Sedlák. Získali jsme řadu poznatků i kopii obecně závazné vyhlášky Vyššího Brodu, kterou chceme aplikovat na naše město. Vyhláška musí být podpořena důslednou kontrolou města, městské i státní policie. Pro sestavování této obecně závazné vyhlášky máme zajištěnu odbornou pomoc od politiků ČSSD.

2) Je třeba snížit ceny stavebních parcel ve vlastnictví města na nejnižší možnou hladinu i za cenu finančního přispění města s cílem zamezit odlivu občanů. V důsledku ekonomické krize je potřeba hledat finanční prostředky v grantových titulech EU. Co se týká pracovních přiležitostí, chceme vytvářet otimální podmínky pro vznik soukromého podnikání, podporovat stávající soukromé podnikatele a zlepšit spolupráci s Hopodářskou komorou JČK a krajským úřadem.

Josef Kaloš (KSČM)

1) Pokud se nezmění stávající legislativa, mají obce minimální možnost řešení tohoto problému. Všechny dosavadní možnosti byly v Kaplici již vyzkoušeny.

2) Dokončit výstavbu ZTV Jih a uvolnit pozemky pro podnikatele v průmyslové zóně. Využít případného dotačního titulu na výstavbu domů.

Pavel Talíř (KDU–ČSL)

1) Zákonná norma, která by legalizovala prostituci, neexistuje. Jediné, co můžeme dělat, je znepříjemňovat prostitukám jejich činnost a dbát na důsledné dodržování veřejné vyhlášky, jež prostituci ve městě zakazuje. Městská policie také musí v součinnosti se státní policií neustále kontrolovat osoby, které jsou s prostitucí spojeny, tím jim jejich činnost znepříjemňovat a snažit se je vytlačit z centra města.

2) Pozemky pro další bytovou výstavbu město vlastní, nyní je třeba zasadit se o to, aby se tyto parcely zasíťovaly. A to i za cenu prodělku pro město. Dále je třeba jednat s místními podnikateli a podporovat vytváření dalších pracovních míst. Přesně v duchu našeho volebního hesla, které zní: Město Kaplice by mělo být správní, společenské a ekonomické centrum horního Pomalší, atraktivní pro trvalý život. Za tímto účelem je třeba také podporovat kulturní a sportovní aktivity ve městě.

Jiří Havelka (Nezávislí)

1) Pokud někdo tvrdí, že z města prostituci dostane, beru to jako agitační sdělení v předvolební kampani. Situaci by velmi pomohl zákon o regulaci prostituce, jehož návrh jsem se snažil přes ministerstvo vnitra dostat do projednání vládou. Bylo mi písemně sděleno, že v této době se vláda tímto zabývat nebude. Zatím lze dotyčným osobám jen různými způsoby (např. kontrola totožnosti) znepříjemňovat život, aby aspoň nepostávaly na ulici.

2) Developeři by v příštím roce měli začít dle smlouvy se stavbou inženýrských sítí na pozemcích města (ZTV Jih). Budu se zasazovat o to, aby stavba proběhla v dohodnutém termínu. Do územního plánu jsme zařadili pozemky na jižní části Suchého vrchu, které bude možno k bytové výstavbě v budoucnu využít. Včasné řešení sítí v této lokalitě je jedna z mých priorit. Dále bude třeba vytvářet vhodné podmínky pro budování podniků v průmyslové zóně.

Kamil Vonc (ODS – druhé místo na kandidátní listině)

1) Každý, kdo bydlí v Kaplici, ví jak prostitutka a pasák vypadá. Všichni víme, v jakých podnicích se tito lidé pohybují. Všímám si práce policie státní, která je kontroluje, a dvakrát tolik by to měl dělat městský strážník – třeba i dvakrát denně je legitimovat; měl by vědět, kde parkují, jestliže špatně, ihned jim udělit nejvyšší možnou pokutu. Jsem přesvědčen, že s těmito kontrolami to musí jít. Šlo to jinde, i v mnohem větších městech, tak proč ne u nás.

2) Město nemůže udělat vlastně skoro nic pro to, aby zajistilo práci pro občany. Všechny firmy jsou soukromé, na vlastních pozemcích. Jediné, co může, je dávat obecní zakázky místním firmám. Zároveň je třeba si uvědomit, že práce není a každý, kdo ji má, by si jí měl opravdu vážit. Co se týká bydlení, je pro mě vzorem Dolní Třebonín. Město koupí nebo má pozemky, postaví domy z dotací, prodá je lidem formou nájemného s menším úrokem než banka. Důležité je, jestli je ještě co prodávat a kupovat, za jakou cenu a zda je vůle budoucího vedení města něco takového udělat. Z mého pohledu určitě ano.

Ferdinand Jiskra (SNK Evropští demokraté)

1) Rozumím otázce, ale není mi známo, zda lze v České republice její obyvatele do těchto skupin zařazovat. Jsou-li tím myšleny ženy, které nabízejí sexuální služby za úplatu a muži, kteří to organizují, pak v rámci stávajících zákonů zbývá jediné, a to důsledná prevence „otravováním“ městskou policií a Policií České republiky.

2) Pohyb lidí přistěhováním a odstěhováním je běžný jev. Počet obyvatel města a osad neklesl, ba naopak stoupl na současných cca 7300 i díky investicím do vodovodního a kanalizačního řadu s následnou možností výstavby. Prioritou nového zastupitelstva se musí stát lokalita Jih. Pokud jde o pracovní příležitosti, tak jsou plně záležitostí firem. Spolupráce města s nimi je dobrá, protože prosazujeme a dodržujeme zásadu pomáhat a nepřekážet.

Libor Lukš (Věci veřejné)

1) V současné době se projednává návrh zákona, podle kterého by se provozování prostituce stalo legálním podnikáním. Jeho přijetí by s sebou přineslo nové možnosti, jak problémy související s prostitucí řešit. Klíčová je podle mne co nejužší spolupráce obce, obecní a státní policie. U policie pak maximálně důsledné využívání všech pravomocí.

2) Problémem je cena stavebních pozemků v lokalitě Jih. Aby cena zasíťovaných pozemků byla pro občany akceptovatelná, bude nutné jednat i o variantě, která by pro město z ekonomického hlediska byla do určité míry nevýhodnou, ale pro budoucnost města zcela zásadní. Městský bytový fond by měli využívat lidé, kteří si jeho využití váží a nepřinášejí městu problémy s vymáháním nedoplatků.

Radek Brůžek (ZMĚNA 2010)

1) Osobně jsem zastáncem regulace prostituce. Prohibiční řešení mi nepřipadá šťastné a ani účinné. Po volbách chceme sestavit pracovní skupinu, která bude jednat s poslanci a senátory s cílem dosáhnout nutných legislativních změn pro její regulaci. Nechceme však jen čekat. Policisté budou neustále znepříjemňovat vykonávání tohoto řemesla na území našeho města. Ve snaze potírat prostituci bude rovněž minimalizován počet zařízení typu „non-stop“.

2) Pro udržení lidí ve městě chceme uvolnit některá regulativa pro výstavbu rodinných domků. Život ale není jen o bydlení a práci, je to koláž mnohem pestřejší. Chceme občany Kaplice zaujmout bohatým kulturním programem kulturního a informačního centra, chceme rozšířit dopravní obslužnost městské hromadné dopravy, podporovat veškeré organizované mimoškolní aktivity dětí a mládeže, vybudovat volná sportoviště a pečovat o město tak, aby se lidem v Kaplici žilo spokojeně.