Už stojí hrubá stavba a střecha je pokrývána šindely. „Interiér, vymazané stěny, pec a topeniště tam ještě nejsou," poznamenal Petr Apfelthaler ze sdružení Hrady na Malši, které o zříceninu Pořešín pečuje.

V kuchyni nebudou ale návštěvníkům vařit členové sdružení, nýbrž aktivně sami návštěvníci. „My nic nebudeme předvádět," přitakal jednatel sdružení Radek Kocanda. „Tu akci vytvoří sami návštěvníci. My jim jenom poskytneme recepty. Také se v budoucnu chystáme v kuchyni péci chleba v peci."

Podobně to již funguje u středověké kovárny a keramické dílny s keramickou a dýmací pecí na tavbu železné rudy. Také tam pracují sami  návštěvníci,  takže si zájemci mohou zkusit něco vykovat nebo vymodelovat z hlíny, ovšem pouze ve dnech, kdy sdružení tyto akce organizuje. Budou ještě dvě. Jedna na konci srpna, druhá v polovině září.

Další práce souvisejí s archeologickým průzkumem, který začal spolu s prázdninami a trval do 19. července. „Během něho jsem řešil záchranu některých konstrukcí hradu, které tu stojí," řekl Radek Kocanda. „Konkrétně zdí, jež jsou ohroženy erozí v důsledku návštěvnického ruchu. Jednu sondu jsme měli vedle berkfitu, to znamená vedle velké útočištné věže, a druhou sondu v blízkosti budoucí hradní kuchyně."

Průzkum ukázal, že situace kolem věže je ohledně průchodu jiná, než členové sdružení předpokládali. „Ale našli jsme tam zaklíněnou půlku krásného džbánku," sdělil Petr Apfelthaler.  „Druhá sonda  u hradního paláce měla mimo jiné ukázat, jestli v těch místech nebyla studna nebo cisterna na vodu. Nějaké zahloubení tam je, ale  že to byla zásobárna vody se nepotvrdilo," doplnil.

Všechny nalezené artefakty jsou k vidění v hradním muzeu. Tam najdete nově i model hradu, jak vypadal kolem roku 1400, a dvě nové vitríny přibližující zbroj a odívání v té době.