Český Krumlov – Veřejné zasedání se k tématu uskutečnilo v úterý odpoledne. Promluvili na něm i odpůrci teplárny. Do pondělí mohou na krajský úřad zaslat své vyjádření k posudku
i další osoby či subjekty, které se veřejného zasedání nezúčastnily.

Za třicet dní od ukončení připomínkového řízení, tedy 12. října, bude rozhodnuto, zda bude společnosti Carthamus povolen, nebo zastaven provoz její domoradické provozovny. Toto rozhodnutí ve formě závazného stanoviska už bude ležet jen na bedrech krajského odboru životního prostředí.

Za město Český Krumlov se úterní veřejné schůze zúčastnil místostarosta Josef Hermann.
„V pondělí zasedá rada města, která k věci vydá své oficiální připomínky a stanovisko. Ještě téhož dne bude tento materiál odeslán na kraj," řekl včera Deníku místostarosta. Odpověděl
i na otázku, co by hypoteticky znamenalo pro Český Krumlov záporné rozhodnutí kraje a následné zastavení provozu energobloku. „Samozřejmě nebudeme čekat, až taková situace nastane. Možné následky této varianty řešíme už nyní. Ověřujeme smluvní vztahy a věřím, že dodávka tepla nebude ohrožena ani při zastavení energobloku. Technologicky je to v teplárně možné," uvedl.

Úterního veřejného zasedání v jednacím sále českokrumlovského policejního ředitelství se kromě představitelů kraje, zpracovatele projektu a zástupců firmy Carthamus, zúčastnilo cca 40 osob. Dvě třetiny z toho tvořili zástupci dotčených obcí, úředníci krajského odboru životního prostředí a redaktoři médií. Cca 15 osob zastupovalo veřejnost. Většinu z nich tvořili lidé v příbuzenském nebo pracovním vztahu k firmě Zambelli sousedící s teplárnou, dále pak obyvatelé Přísečné a některé veřejně činné osoby.

JAKÉ JSOU VÝHRADY

Odpůrci teplárny a energobloku firmy Carthamus mají výhrady zejména k tomu, že společnost změnila v několika bodech (hlavně co se týče způsobu chlazení ze suchého na mokré a dopravy paliva místo železniční vlečkou kamióny) svůj původní projekt, což vede například k tvorbě parní vlečky, zápachu, který obtěžuje okolí a neúměrnému provozu velkých vozidel přes obec Přísečná.


CO ŘEKLI DISKUTUJÍCÍ

„Posudek je kompromis s firmou, já chci, aby to byl kompromis s námi občany," řekla ve svém projevu zástupkyně Jihočeských matek a místní Strany zelených Dana Kuchtová. „Při tomto jednání jde vlastně o legalizaci změn. Bylo by lepší se vrátit a začít znovu a správně, než vydat kladné stanovisko k provozu a pak podávat žaloby," netajila se Dana Kuchtová tím, že je pro zastavení provozu teplárny.
Pro návrat na začátek byl ve svém krátkém projevu i českokrumlovský radní a zastupitel Martin Lobík.
Nejdelší projev měl jednatel firmy Zambelli Josef Pučil, který – s využitím rozsáhlého svazku listin, kopií dodacích listů materiálu přiváženého do teplárny, fotografií kamiónů i teplárny za různých rozptylových podmínek, několik let archivovaných mailů a jiných pečlivě a dlouhodobě shromažďovaných materiálů – shrnul změny projektu a jejich negativní důsledky na okolí, a poukázal blíže na některé detaily celé kauzy.
Prokurista firmy Schwan Stabilo Marek Slepička se vyjádřil pouze k podzemním vodám, jejichž pokles byl v minulosti zaznamenán v souvislosti s jejich využíváním pro technologie energobloku. Tato záležitost, která je nyní řešena jiným způsobem dodávek vody, se totiž přímo dotýkala jejich podnikání. Vyslovil i názor, že kladné stanovisko k provozu firmy Carthamus nedoporučuje.
Ostatní řečníci více či méně rozezleně poukazovali hlavně na negativní dopady provozu na okolí.

OBEC PŘÍSEČNÁ

Obec Přísečná zastupoval na veřejném zasedání advokát Michal Bernard. Ve svém prvním vystoupení v úvodu schůze označil za nejpalčivější problémy provozu společnosti Carthamus chlazení a dopravu a sušení materiálu. I on poukázal na to, že je postaveno a provozováno něco jiného, než bylo v původním projektu. Ve druhém vstupu v závěru schůze vyslovil konkrétní požadavky, které chce obec zanést do vyjádření k posudku.
„Obec trvá na suchém chlazení, nebo mokrém uzavřeném chlazení. Přísečná nesouhlasí s přepravou materiálu kamióny přes obec," uvedl konkrétně. Co se týče možného kompromisu v poměru železniční a kamionové dopravy materiálu, požadoval v podmínkách vyměnit formulaci: „ Bude s obcí projednáno, za: „Bude s obcí dohodnuto." To se týkalo i jiných podmínek, kde byla tato formulace použita. Jeho vystoupení tedy vyznělo, že jde obci o dodržování konkrétních podmínek a ne přímo o likvidaci teplárny. V případě kladného závazného stanoviska je dodržování podmínek soudně vymahatelné.

CO ŘÍKÁ CARTHAMUS?

Ze slov představitelů společnosti na úterním veřejném jednání vyplynulo, že mají vůli dodržet veškeré připomínky a termíny jejich splnění.
Ve své oficiální tiskové zprávě firma uvádí, že z posudku EIA, který byl vypracován nezávislým znalcem a v úterý veřejně projednán v Českém Krumlově vyplývá, že díky investici 25 milionů korun bude teplárna splňovat ta nejpřísnější ekologická kritéria.
„Jsme rádi za dialog. Je pochopitelné, že lidé mají starost o životní prostředí a ptají se," řekl včera Deníku předseda představenstva společnosti Carthamus Jindřich Beznoska. „Naším cílem je vybudovat nejzelenější teplárnu na biomasu v České republice. Mnoho požadavků občanů a úřadů jsme již buď vyřešili nebo aktuálně řešíme: odhlučnění, eliminace pachové zátěže a ukončili jsme čerpání podzemních vod. Další etapu ekologizace teplárny připravujeme," dodal.
Je tu ale pořád i varianta „ne"..
„Teplárna stále zdokonaluje svá ekologická opatření a proto podle našeho názoru k negativnímu stanovisku není důvod. Dodávky tepla a teplé užitkové vody jsou výrobou ve veřejném zájmu, pro všechny zúčastněné strany je proto nezbytné nalézt konsenzus," říká k tomu předseda představenstva Jindřich Beznoska.