Trhliny tak dostává záměr starosty Pavla Talíře. Ten chtěl sochu mocnáře, která v Kaplici podle jeho zjištění stávala za dob Rakouska – Uherska, na náměstí vrátit po dokončení jeho plánované rekonstrukce.

Domněnku o soše Franze Josefa, kterou již začali ověřovat i odborníci z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, vyvracejí poznatky Pavla Mörtla, jenž se zabývá regionální historií.

„Socha Franze Josefa na náměstí nikdy nestála. Císař František Josef I. se sice na Kaplicku vyskytoval, mimo jiné se účastnil manévrů c. k. armády kdesi u Netřebic, ale sochu v Kaplici neměl,“ uvedl Pavel Mörtl. Tím, kdo za dob Rakouska – Uherska shlížel na kaplické náměstí, byl císař Josef II., známý reformátor a syn Marie Terezie. „Jemu se památníky stavěly poměrně často,“ zmínil Pavel Mörtl.

Podle něj byla císařova socha na kaplickém náměstí slavnostně odhalena 3. září 1899 u příležitosti 110. výročí tzv. josefínského katastru, což bylo zavedení jednotné evidence půdy. „Podnět k postavení sochy dal v roce 1898 kaplický radní Franz Turek. Autorem díla byl českokrumlovský sochař a kameník Palecek. Odhalování sochy, která stála na mramorovém soklu, si nenechal ujít ani poslanec Říšské rady, pražský Němec Friedrich Nietzsche,“ uvedl Pavel Mörtl s tím, že slavnostní chvíli zpestřil zpěv rakouské hymny a písně Oráč. Sochu v den slavnostního odhalení obklopilo přes 50 věnců a stuh od německých spolků.

Poté, co byly dny monarchie sečteny, se však socha stala terčem posměchu. „Čtvrtý prosincový den roku 1918 čeští vojáci císaři oblékli kostým z garderóby kaplických ochotníků, ozdobili jej červeným deštníkem a do ruky mu dali německy psaný text Jsem císař všech Volkswehrů. To byly ozbrojené skupiny bývalých německy mluvících příslušníků rakouskouherské armády, kteří přišli z války a pro nesouhlas s připojením Bavorské župy k Československu se sdružili do oddílů Volkswehr a vedli ozbrojený odpor proti československému vojsku,“ vysvětlil Pavel Mörtl.

„Informaci o tom, že na náměstí stávala socha Franze Josefa, mi zprostředkovali místní pamětníci. Obě jména jsou si podobná, lidé si je zřejmě spletli,“ byl rád za objasnění historických souvislostí starosta Kaplice Pavel Talíř. „Chtěl bych navázat na tradice, a proto budu rád, když náměstí znovu ozdobí socha císaře Josefa II.,“ dodal.