Nutno dodat, že tyto dvě události vedle sebe žádné problémy nepřinesly. Kdo by čekal vzrušení, kdy do volební místnosti naběhne volič posilněný alkoholem z jednoho z pouťových stánků, byl by na omylu. Volby zde měly velmi klidný průběh.

"Odhadl bych, že pouť neměla na volební účast žádný vliv. Účast je stejná jako v dřívějších letech. Zatím je to tak 30 procent," informoval předseda volební komise Jiří Semecký. Mezitím se do místnosti vrátil mladík, který před chvílí volil. Jeho výraz v obličeji naznačoval, že se něco stalo.

"Ztratil jsem tu někde občanský průkaz," řekl polohlasně a podíval se za plentu. Tam však průkaz nebyl, takže nezbývalo než prohrábnout pytel na vyhozené obálky. Občanka se zatoulala mezi vyhozené papíry.

Během dopoledne se v Kájově trousili hlavně voliči po rodinách, které zároveň vyrazily za pouťovými radovánky. "Chodím volit pravidelně. Myslím si, že tyto krajské volby mají velikou váhu," řekl volič Tomáš Kufr. "Od začátku jsem měl jasno, komu dám svůj hlas, ale nakonec jsem zvolil jinou stranu."

Mezi stánkaři se žádní voliči neobjevili, z valné většiny se jednalo o cizince. "Spíš nám sem chodí na záchod," usmála se jedna z členek volební komise.