Výsledkem je kniha Kaplický poutník II, která se však oproti prvnímu dílu, jenž si mezi čtenáři získal značnou oblibu, výrazně liší.

Kaplický poutník I mapoval historii Kaplicka od pravěku až po druhou světovou válku. Co si tedy přečteme v pokračování zmíněného titulu?

Tentokrát jsem se zaměřil na již zaniklé osady na území Kaplicka. První díl naproti tomu pojednává o živých obcích, které dosud existují. Snažil jsem se zmapovat původní podobu celkem padesáti osad a jednoho městyse, kterým jsou Cetviny nedaleko Dolního Dvořiště. Lidé se z knihy dozvědí, jak tyto dnes již neexistující místa vypadala v období poválečného odsunu původních obyvatel. Novější dějiny tak už ve druhém díle Kaplického poutníka zaznamenány nejsou.

Bylo snadné získat informace o místech, kde život mnoha generací lidí připomínají mnohdy jen ruiny někdejších stavení?

Hodně času jsem strávil v archivech a také ve vědecké knihovně. Přípravy a psaní knihy mi zabralo půldruhého roku. U některých osad se střípky do výsledné historické mozaiky skládaly hůře, ale nakonec se mi podařilo dát dohromady všechna potřebná fakta. Dílčí informace jsem zjišťoval i od lidí, kteří v popisovaných osadách anebo jejich okolí žijí. Většina těchto obyvatel však jsou takzvané naplaveniny, takže o tom, jak se tady dříve žilo, toho moc nevěděli.

Které ze zjištěných skutečností vás nejvíce překvapily?

Dosud jsem například neměl tušení o krásné lípě, která rostla v osadě Babí u Jenína. Dodnes je zde torzo lípy, která byla kdysi stržena bleskem a vyhořela. Jedna část stromu je však stále živá. Přes lípu je krásný průhled na poničený objekt v pozadí. Překvapivých zjištění ale byla celá řada.

Dočkají se milovníci historie ještě třetího záznamu vašeho putování po Kaplicku?

Už asi ne, myslím, že region jsem již tématicky vyčerpal. Podobných knih je tolik, že bych se v dalším pokračování Kaplického poutníka buď opakoval, anebo bych opisoval od někoho jiného. A to nechci.

Na jakou práci tedy nyní máte políčeno?

Pocházím z Křemežska, takže bych se chtěl zaměřit na tento region. Mám sebraná některá vyprávění místních pamětníků, která bych chtěl zpracovat a doplnit o další historická fakta. Otázkou je, zda se podaří sehnat peníze na to, abych knihu mohl vydat.