Loučovice měly jako první jasný projekt, Vyšší Brod už je na prahu stavebních povolení, Rožmberk nad Vltavou je ve stádiu územního řízení – a také další zainteresované povltavské obce vyvíjí aktivity směrem k realizaci cyklostezky. Český Krumlov v minulosti přijal roli zastřešovatele a nechal vypracovat podrobnou studii, která je už několik měsíců na stole. O průběhu nedávné schůzky starostů povltavských obcí nás informoval krumlovský starosta Dalibor Carda.

„Probírali jsme možnosti dotačních titulů, které by mohl Státní fond dopravní infrastruktury na tuto akci dát,“ uvedl.

Peníze, které by zmíněný fond mohl poskytnout jsou pomíněny tím, že vybudované komunikace nebudou sloužit pouze turismu, ale i místním občanům k dopravě mezi jednotlivými obcemi.
„V tomto duchu se budeme snažit projekt vytvořit,“ uvedl Dalibor Carda. Podle jeho slov bude nutné vyřešit i některé problematické úseky. Jde o místa, kde stezka prochází katastry obcí ležících dál od Vltavy, a kde není o participaci na projektu stezky velký zájem. Jde například o Rožmitál na Šumavě.

Rozvoj cestovního ruchu V Českém Krumlově by se měl – podle nejnovějších studií – ubírat směrem k těsnějšímu propojení Krumlova s Lipenskem, což by mělo odlehčit velkému dopravnímu zatížení okresního města. Cyklostezka je dobrou šancí, jak dostat turisty do města na kole – a ne auty.

Nedávné schůzky povltavských obcí se zúčastnil i senátor Tomáš Jirsa.