Vstup do záplavové oblasti byl povolen pouze těm, kdo tam měli domy a mohli se do nich dostat. Jak je město připraveno na velkou vodu dnes?

„Do Lipna dnes přitéká pouhých 120 kubíků vody za vteřinu,“ radoval se 16.8. 2002 František Mikeš, předseda okresní povodňové komise po povodni, jakou nikdo ze současníků nepamatoval. Přitom když na jaře toho roku přitékalo do Lipna stejné množství vody, všichni se třásli hrůzou. „Je to paradox,“ pokračoval František Mikeš. „Běžně do Lipna přitéká 12 až 15 kubíků za vteřinu a v době nejhorších záplav v tomto týdnu to bylo 450 až 500 kubíků.“ Průtok ve Vltavě v Českém Krumlově činil 15.8. 260 kubíků a k ulehčení všech stále klesal.
Voda v Českém Krumlově kulminovala 13. srpna 2002 v 11 hodin, kdy byl naměřen průtok 420 kubíků za sekundu.

Během patnácti let, které utekly od hrůzné povodně, město Č. Krumlov ve spolupráci se společností Povodí Vltavy nezahálelo.

Například byl v Českém Krumlově spuštěn nový varovný systém, který prostřednictvím hlásných zařízení informuje občany v případě krizových událostí.

„Bylo nainstalováno 361 hlásičů na 125 sloupech veřejného osvětlení,“ zkonkretizoval to po spuštění tajemník Městského úřadu Radim Rouče. „Pokrývají celé území města kromě historického jádra, které se řeší v další etapě s ohledem na požadavky památkářů.“ Dalšími dvěma prvky varovného systému jsou digitální povodňový plán města a nový hlásný bod na říčce Polečnici, který včas varuje při zvýšeném průtoku vody.

Na ochranu před povodní byla postupně provedena řada opatření, o kterých by se dalo hovořit hodně dlouho. V první řadě prohrábka Vltavy a úprava jejího koryta. Přibyly opevněné úseky břehu koryta. Generální rekonstrukcí prošel jez u Jelení lávky. Jez je vybavený pohyblivým jezovým uzávěrem, který může zaujímat dvě polohy – být vztyčený, nebo sklopený. Byl odstraněn náplav u mostu E. Beneše, koryto bylo rozšířeno a upraveno do lichoběžníkového profilu. Vybudovala se ale i ochrana inženýrských sítí, především kanalizace. Protipovodňová opatření představují ochranu proti stoleté vodě.