U požáru kostela zasahovalo sedm cisteren dobrovolných hasičů a dvě profesionálních jednotek spolu se dvěma automobilovými žebříky. „Požár byl oznámen místní obyvatelkou, která jela kolem chvilku před šestou hodinou. První na místo přijela místní jednotka sboru dobrovolných hasičů a náš pan místostarosta, který je také jejím členem, první otevíral dveře kostela. Musely se bočně vyrazit, protože bylo potřeba rychle zasáhnout. Hasiči šli dovnitř s dýchacími přístroji a myslím si, že díky včasnému a vysoce profesionálnímu zásahu se povedlo uchránit maximum. Velmi záhy u nás byly také ostatní jednotky,“ uvedla starostka Chlumu u Třeboně Jitka Bednářová s tím, že by chtěla všem hasičům za jejich skvělou práci poděkovat.

Požár se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu krátce před 19 hodinou. Zbylé cennosti z kostela hasiči evakuovali do náhradních prostor.

V Chlumu u Třeboně hořel v pondělí večer kostel.
V Chlumu u Třeboně hořel kostel. Cennosti hasiči vynesli, škoda je 15 milionů

Oheň zasáhl a poškodil především střechu kostela, následky požáru jsou ale nejvíce patrné uvnitř objektu. „Je tam poškozená pravá část varhan, utavené píšťaly a nejvíce je zasažen jejich bok, kde byl motor a měchy. Celý prostor kostela je navíc zakouřený. Představa o škodách ale podle prvotních obrázků byla horší. Navíc díky citlivé práci hasičů a šetrnému prolévání vodou jsou minimální také škody z hasební činnosti,“ přiblížil Martin Bětuňák, administrátor farnosti Chlum u Třeboně.

„Poměrně nedávno jsme v kostele opravili oltář, ten naštěstí oheň nezasáhl,“ dodal. Odhad škody po požáru hasiči zatím předběžně stanovili na 15 milionů korun. „Už od pondělního večera se poměrně dost lidí dotazuje na případnou sbírku. Určitě ji budeme za městys vyhlašovat, jsme domluveni s biskupstvím a předpokládám, že samo bude organizovat i sbírku v kostelích v Jihočeském kraji. V nejbližších dnech zveřejníme číslo transparentního účtu,“ přislíbila starostka Jitka Bednářová.

Oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu mohou návštěvníci městyse konečně spatřit v obnovené podobě.
Opravili vzácný chlumecký oltář

Proč začalo v kostele hořet zatím stále není jasné. „V úterý pracoval na místě náš vyšetřovatel požárů, proběhlo ohledání a zjišťuje se příčina,“ sdělil za jihočeské hasiče Vratislav Malý s tím, že zatím nevyloučili žádnou možnost vzniku požáru. Vzhledem k elektronickému zabezpečení kostela ale podle jeho správců není pravděpodobné, že by se do vnitřních prostor dostal někdo cizí.

Zdroj: HZS Jihočeského kraje

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně stojí na kopci na náměstí a je výraznou dominantou obce. Podle turistických průvodců byl vystavěn v letech 1737–1745 majitelem chlumeckého panství hrabětem Janem Františkem z Fünfkirchenu. V kostele údajně sedával na arcivévodské oratoři následník trůnu, arcivévoda František Ferdinand D´Este. V kostele dodnes stojí nábytek, který jeho dobu pamatuje.