Už nějakou dobu návštěvníci areálu poukazovali na to, že s rybníkem se děje něco podivného. Voda měla zvláštní barvu a objevovala se pěna. Navíc někteří koupající začali trpět kožní alergickou reakcí.

Město proto nechalo udělat komplexní rozbor vody. Společnost ČEVAK odebrala vzorky vody 3. srpna, aby nechala prozkoumat, jestli se nejedná o znečištění způsobené odpadní vodou, mycími prostředky nebo jinými chemickými látkami používanými v domácnostech. „Výsledky této analýzy mají být známy v pondělí,“ sdělila referentka vnějších vztahů Lucie Čermáková.

Ve středu ale odebral další vzorky také Státní zdravotní ústav v Praze. Analýza hned druhý den odhalila, že se ve vodě vyskytují larvy ptačí motolice, které způsobují tzv. cerkáriovou dermatitidu. To je parazitické kožní onemocnění, které se u člověka projevuje vznikem skvrn, puchýřů a zarudnutím kůže, které velmi svědí. Vyrážka trvá několik dní.

Nejvíce lidí se cerkáriovou dermatitidou nakazí během koupání v přírodních nádržích, v nichž se vyskytují plži, kteří vylučují infekční larvální stadia ptačích motolic. Funguje to tak, že plž uvolní do vody larvální stadia motolice, která se snaží najít vodního ptáka, ve kterém by dokončila svůj vývoj. Pokud cerkárie narazí na koupajícího se člověka, pronikají do jeho kůže. Při opakovaném setkání je pokus o průnik kůží člověka provázen silnou imunitní reakcí, a to je vlastně cerkariová dermatitida.

„Nedoporučujeme proto nyní rybník využívat ke koupání,“ varuje Vlasta Horáková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. „Vstoupí-li přesto do vody návštěvník na vlastní nebezpečí, doporučujeme poté využít sprchy s čistou vodou, které jsou v areálu rybníka.“

Město provede opatření, která mu doporučí Státní zdravotní ústav. „Chystáme se nechat zařadit Hornobránský rybník na seznam sledovaných koupacích vod, aby bylo možné častěji monitorovat kvalitu vody, a tím zabránit případným zdravotním problémům,“ doplnil místostarosta Martin Hák.