Po dobu stavebních prací bude částečně změněna dopravní situace v centru – z ulice Latrán se stane slepá ulice, kde bude umožněn obousměrný provoz až k Lazebnickému mostu. Lazebnický most nebude průjezdný vůbec.

V Radniční ulici se změní směr projíždění. To budemožné pouzeod náměstí směrem k Lazebnickému mostu a do Dlouhé či Masné ulice a Parkánu. Objízdná trasa povede v centru městapřes Horní ulici nebo Objížďkovou silnici a přes most u DDM do centra.

Lazebnický most v současné době nesplňuje kapacitní a kvalitativní technické požadavky s ohledem na intenzitu jeho využití. „K největším škodám na mostu a jeho skulpturách došlo během povodní v roce 2002. Od té doby byl několikrát opravován,“ doplnil starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.
Na celkovou rekonstrukci získalo město prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad finanční prostředky přesahující 6,1milionu korun. Z městského rozpočtu byl na rekonstrukci vyčleněn milion korun.

„Stavba obsahuje kompletní generální rekonstrukci mostu, to znamená odstranění vrchní i spodní mostovky, demontáž nosné dřevěné konstrukce, očištění a sanace nosných ocelových nosníků, opravu závěrných zídek a navazujících konstrukcí na obou březích a zpětnou montáž,“ sdělil vedoucí odboru investic Lumír Luštický. „Současně s rekonstrukcí mostu provedeme i restaurování litinových soch,“ doplnil.

Inženýrské sítě uložené a vedené pod mostovkou čeká minimálně revize. Při rekonstrukci by neměla být přerušena dodávka vody, elektřiny, ani plynu. Souběžně bude provedena generální rekonstrukce vodovodního rozvodu v majetku města a bude instalováno nové potrubí. Tato investice bude financována pouze z rozpočtu města. Ostatní sítě projdou běžnou údržbou.

Lazebnický most leží na nejvýznamnější a nejexponovanější turistické trase v Českém Krumlově. Spojuje historické centrum města a Státní hrad a zámek Český Krumlov.Ačkoliv kvůli své dřevěné podobě navenekvypadá velice křehce, opak je pravdou. Jeho spodníkonstrukce se skládá z ocelových nosníků, které jsou tak masivní, že unesou itank nebo jinou těžkou vojenskou techniku. Podle pamětníků je tak most koncipován ještě z dob některého z minulých režimů, aby do centra Českého Krumlova mohly touto cestou vjíždět i vojáci.