Dlouho připravovaná sanace a zabezpečení velké skály v českokrumlovské ulici Pod Kamenem snad už podle posledních informací začne během několika nadcházejících týdnů.

„Připravuje se výběrové řízení na dodavatele,“ konstatoval včera Josef Pešl, ředitel jihočeského Ředitelství silnic a dálnic. Po ukončení řízení mohou prý tak začít práce takřka okamžitě, protože peníze na akci už Ředitelství na účtě má.

Teď je čas na otázky

Po zahájení prací na protipovodňových opatřeních v centru Českého Krumlova je to druhá nejvýznamnější akce podobného typu ve městě. A vzhledem k tomu, že se prohloubení koryta Vltavy, likvidace náplavek a naplaveného ostrova spolu s pokácením několika stromů neobešly bez živých protestů několika obyvatel centra města, je možná také doba na vhodné otázky:

V jakém rozsahu budou práce na skále probíhat? Nebo, jak se ptá například bývalý radní Milan Marko: „Ví vedení města, jak se bude sanace provádět a jak bude takzvaná šeříková stráň po sanaci vypadat? Možná to dosud neví nikdo, protože se postup sanace bude řešit až po podrobném geologickém průzkumu. Ale jak bude probíhat ten průzkum? Nezačne náhodou stržením veškeré zeleně a odstraněním veškeré hlíny z celé skály, která je kvůli svému unikátnímu porostu označena v územním plánu jako významný, pro naše město charakteristický krajinný prvek?“ Zkrátka a dobře: Nepřijdou opět případné protesty až po zahájení prací? O sanaci se hovoří už několik let.

První bude průzkum

Rozsah sanace určí podle Josefa Pešla odborníci. „Jestli se skála odhalí až nahoru, nebo jen do poloviny, to neumím říci a nikdo jiný zatím také ne,“ odpovídá Pešl. Vše se pozná až po detailním průzkumu na místě samém.

Jak dodává vedoucí odboru životního prostředí Vlasta Horáková, nejdůležitější je průzkum masivu a zjistit, do jaké míry je narušen a které z jeho bloků se uvolnily. „Na přítomnost porostu na skále existují dva rozdílné názory,“ nastínila včera Horáková. „Jeden tvrdí, že zeleň masiv zpevňuje. To ale platí u jiného typu podloží. V ulici Pod Kamenem platí druhý názor: je zde skála, kterou kořeny jednoznačně narušují.“

Ředitelství silnic a dálnic má za úkol skálu zabezpečit, poté ji předá městu a Český Krumlov už se bude o masiv starat dál sám a už za své, nikoliv za státní peníze. Dá se tedy říci, že jak kvalitně práce na skále nyní proběhnou, tak to pocítí i budoucí generace českokrumlovských občanů. Nejen na sobě samých, ale i na svých peněženkách.