Kdy budou firmy na protipovodňových opatřeních v centru Českého Krumlova pokračovat, to zatím přesně nikdo neví. Než přišla velká voda, stihla specializovaná firma vybagrovat část koryta a zabudovat první opěrnou patku, aby se mohla začít pokládat dlažba.

„Dvacátého třetího června jsme přerušili práce, a ty můžeme obnovit, až když průtok Českým Krumlovem klesne řádově pod 15 kubíků za vteřinu,“ uvedl Martin Poláček z Povodí Vltavy. Současný průtok za druhého stupně povodňové aktivity se v centru stále pohybuje kolem osmdesáti kubíků za vteřinu.

Plán manipulace počítá s tím, že se tento stav nezmění až do desátého července. „Potom bude záležet také, zdali znovu naprší, nebo ne,“ dodal Poláček.

Pokud se situace uklidní, začne se pak dláždit nábřeží ostrova a levý břeh od Lazebnického mostu až po pivovar. To si ale vyžádá opravdu silně sníženou hladinu. „Pokoušeli jsme se pracovat pod hladinou vody a s částečným lokálním přehrazením, ale celý proces zadláždění a stabilizace svahů je technologicky velmi náročný,“ doplnil Miloslav Šafář ze společnosti Zvánovec.

Zdali přívaly vody znovu zanesly koryto, to se zatím neví, ale ani ve velké míře nepředpokládá. Firma je navíc pro případné poškození staveniště pojištěna. „Nějaký nepříznivý finanční dopad asi nebude, ale může to mít dopad časový. Nevíme, jak dlouho bude trvat, než se podaří práce obnovit,“ dodal za Povodí Vltavy Martin Poláček.

Změny v projektu

Podle mluvčí českokrumlovské radnice už došlo k několika změnám celého projektu. Na základě dohody s památkáři se změní technologie spárování kamenné dlažby po celé délce úpravy. Spáry nebudou na povrchu z cementové malty, ale zatravněné. V lokalitě Na Ostrově se chystá snížení takzvané povodní strany ostrova a tím i přirozeného mírného sklonu ostrova směrem k hladině řeky.

„V lokalitě u dětského hřiště pod Benešovým mostem bude upraveno opevnění břehu pro možnost rekreačního využití včetně zmírnění sklonu, osazení schodiště a vytvoření místa pro skluzavku,“ dodává mluvčí.

Na konci opevnění u pivovaru bude vytvořen sjezd do koryta řeky, v rámci břehových opevnění bude rozšířen počet vázacích kruhů pro rekreační lodě a vzhledem k tomu, že se během bagrování v korytě našlo nemálo zajímavých kamenů, budou zakomponovány do břehového opevnění a využity zejména k osazení vázacích kruhů.