V ulici jsou v úseku od křižovatky u hasičů po druhou křižovatku u pomníku postupně vyměňovány komplet podzemní sítě a nyní práce postoupily ke křižovatce u pomníku, která se změní v kruhovou.

To si v rámci přípravy vyžádalo pokácení dvou velkých lip. To se však nelíbí některým ochráncům přírody. „Dvě lípy byly relativně zdravé a právě kvetly,“ protestuje Růžena Šandová z Kaplice. „Jejich odstranění v květu považuji za velmi neetické. Takové kácení by mělo být velmi výjimečné. Lípy byly součástí parku a zajišťovaly stabilitu lipového porostu kolem památníku padlých. Stromy podle dendrologického posudku nikoho neohrožovaly a byly bezpečné.“

„Lípy byly pokáceny až teď, protože se proti rozhodnutí Šandovi neustále odvolávali a provedení se, posléze po mimořádném povolení, kvůli tomu protáhlo až do doby plné vegetace,“ ohradil se starosta Kaplice Pavel Talíř. „Navíc se po pokácení ukázalo, že lípy měly kmeny duté, takže byla jenom otázka času, kdy bychom je stejně museli zlikvidovat, nebo by spadly.“