Generální rekonstrukce ulice Linecké měla skončit na konci srpna, ale nestalo se tak. Město se totiž díky příznivé finanční situaci rozhodlo rekonstruovaný úsek prodloužit.

„Práce jsme plánovali do konce srpna, abychom nekomplikovali příjezd do základních škol,“ říká starosta Kaplice Pavel Talíř. „Našli jsme ale další finanční prostředky, tak jsme se rozhodli udělat další úseky za nově upravenou křižovatkou u pomníku. Protože se stejně musí udělat a takto nebudeme muset při dalších etapách odstavit z provozu nově vytvořenou kruhovou křižovatku. Přesněji – není kruhová, ale je to křižovatka tzv. typu ledvina,“ vysvětlil Pavel Talíř.

Rekonstrukce ulic, včetně podzemních sítí, tak pokračuje v úsecích ulice Linecké a Omlenické až k bývalému starému Jihostroji a bývalé ubytovně Jihostroje.

Příjezd do škol město dočasně upravilo dopravním značením ulicí SNP. Práce by měly skončit do konce září.