Potěšit seniory a zároveň smysluplně využít svůj volný čas mohou všichni, kteří coby dobrovolníci navážou spolupráci s Domovem pro seniory v Kaplici.

Ač za práci s klienty kaplického domova či jeho odloučeného pracoviště v Českém Krumlově případní zájemci nemohou čekat mzdu, odměnou jim bude úsměv či rozzářené oči seniorů.

Jak uvedla Vladimíra Holczerová, ředitelka Domova pro seniory v Kaplici, hlavní náplní práce dobrovolníků je věnovat minimum svého času vybranému klientovi domova, aby ten nabyl pocitu, že má s kým sdílet své starosti i radosti a měl se třeba jen jednou týdně na koho těšit.
„Dobrovolníci se seniory chodí na procházky, čtou jim anebo si spolu jen povídají,“ popsala Vladimíra Holczerová.

Doplnila, že takoví spolupracovníci čas od času pomáhají i se zajištěním některých hromadných akcí, například oslav vánočních nebo velikonočních svátků, případně se spolu se seniory a dalšími pracovníky domova vydávají na výlety.

Dobrovolníkem se může stát každý zájemce starší 15 let, který by měl o práci opravdový zájem. „Může to být student i senior, každého zaškolíme,“ ujistila ředitelka.

Všichni, kteří by měli zájem se s kaplickými anebo českokrumlovskými seniory pravidelně potkávat, mohou kontaktovat Dobrovolnické centrum Č. Krumlov nebo centrum ADRA v Č. Budějovicích, případně rovnou pracovníky domova pro seniory.

„V Kaplici je možné obrátit se na sociální pracovnici Hanu Šinkovou, v Českém Krumlově pak na vedoucí zdejšího oddělení našeho domova Ivanu Balkovou,“ dodala Vladimíra Holczerová.