Své poznatky a zkušenosti získávají i mimo Kaplici včetně zahraničí. V roce 2022 se zaměstnanci Domova pro seniory Kaplice vydali za hranice dokonce dvakrát. Nejprve v červnu do rozpáleného hlavního města Portugalska, Lisabonu, kde prošli několik pobytových zařízení pro seniory a vyslechli si odborné přednášky přibližující sociální systém v Portugalsku.

Tamní senioři – navzdory závratným částkám za pobyt v zařízeních s péčí (až 3 000 euro měsíčně), na které se často skládají jejich rodiny – vypadali spokojeně.

Prohlédněte si v divadle zajímavou výstavu Krumlov na historických fotografiích. Vernisáž se konala v lednu.
Unikátní historické fotografie Krumlova vystavuje Fotoklub v galerii divadla

Více formální než prosluněné Portugalsko pak byl kongres „Péče 4.0 – změna kompetence Vídeň 2022“, který se v Rakousku konal v závěru října. Tématem celoevropského kongresu byly výzvy, kterým čelí sociální služby v Evropě – například personální zajištění sociálních služeb, financování sociálních systémů, ale také třeba globální stárnutí populace a dlouhodobá péče o její členy. Účastníci diskutovali také o příležitostech blízkých let: digitalizaci (nejen) sociálních služeb, změně dosavadního myšlení manažerů, udržitelnosti systémů a další.

„I v Rakousku jsme měli příležitost prohlédnout si tamní domovy pro seniory ,“ vyprávěl kolektiv kaplického domova. „Konkrétně domov ve městě Krems a velkokapacitní pobytové zařízení (téměř 400 lůžek!) přímo ve Vídni. V porovnání s menším útulným zařízením v Kremsu byl důraz na moderní pojetí prostor a technologií ve Vídni znatelný.“

Slavnostní vyhlášení Ceny města Český Krumlov za rok 2021 v krumlovské synagoze.
Je čas nominovat osobnosti na Cenu města Český Krumlov. Je to na vás

Pracovníci domova došli k poznání, že Česká republika má nastavenou svoji vlastní cestu, která v kvalitě péče nezaostává za západní Evropou. V některých oblastech by se dala specifičnost českého systému považovat dokonce i za výjimečnou. Například dostatečná síť sociálních služeb dotovaných z veřejných zdrojů, které tak od klientů nevyžadují plnou úhradu poskytnuté péče a služeb. „S těmito a dalšími poznatky jsme se tedy vrátili z letošních zahraničních cest, vědomi si, že kvalita života v našem domově a jeho prosperita bude nadále vyžadovat naši každodenní práci a odhodlání,“ shrnuly pracovnice kolektivu. „Výsledky ale za to stojí. Můžete se o tom přesvědčit – když ne při osobní návštěvě, tak alespoň virtuálně – prostřednictvím videí na www.domovkaplice.cz v sekci Video o Domově.“