„Občané města se potýkají s problémem zajištění lékařské péče ve městě, je tu málo praktických lékařů pro dospělé i děti a dorost, kapacity např. očního lékaře či zubařů jsou plné. Informace potvrdil i Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Českém Krumlově, na který se občané našeho města také často obrací,“ přiblížil Jiří Kopal. „Neznal jsem ale přesnější čísla a relevantní data ohledně lékařské péče na Českokrumlovsku. Oslovil jsem proto řadu institucí, jako je Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, zdravotní pojišťovny, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR atd.). Jako první jsem se zaměřil na praktiky.“

Ministr vnitra Vít Rakušan navštívil kaplickou střední školu.
Nový bezpečnostně-právní obor na střední v Kaplici? Jednat tam o tom byl ministr

A Český Krumlov je na tom jak?
Ohledně praktického lékaře pro dospělé se ve městě situace mírně zlepšila poté, co agendu lékařky z nemocnice, která už byla v důchodovém věku, převzaly a rozšířily tři mladé kolegyně. I přesto ale okresní sdružení České lékařské komory (ČLK) vnímá časté stížnosti pacientů na to, že se např. z důvodu nespokojenosti se svým praktickým lékařem nemají ke komu přeregistrovat. Pokud by se počet praktiků navýšil o další dva mladé kolegy či kolegyně, byla by to skvělá zpráva.

Praktici stárnou, odcházejí do penze a nemá je kdo nahradit. To je problém, se kterým se potýkají asi všechna města v Česku.
To ano. A poté, co jsem se dozvěděl věkovou strukturu praktických lékařů, se mi zdá situace naprosto alarmující. Průměrný věk praktického lékaře pro dospělé je v našem okrese 55,4 roku! Věková struktura se každým rokem pozvolna zhoršuje.

Jiří Kopal se narodil 9. 11. 1989 v Českých Budějovicích, celý život však žije v Českém Krumlově. V letech 2001–2009 studoval na gymnáziu v Českém Krumlově. Ve studiu pokračoval na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, kde absolvoval bakalářský studijní program veřejné zdravotnictví, obor ochrana veřejného zdraví (promoce 2014). V současnosti dokončuje studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, obor všeobecné lékařství. V roce 2018 obdržel od Českého červeného kříže plaketu Za záchranu života, kdy zachránil život seniorce na dovolené v Rakousku. Od roku 2022 člen představenstva Lazarus Union, mezinárodní nevládní organizace zaměřené na humanitární pomoc a civilní ochranu. V prosinci 2022 se stal zastupitelem města Český Krumlov za hnutí Žijeme Krumlovem, do srpna 2023 předseda Sociální a zdravotní komise rady města.

Jiří Kopal obdržel v roce 2018 od Českého červeného kříže plaketu Za záchranu životaJiří Kopal obdržel v roce 2018 od Českého červeného kříže plaketu Za záchranu životaZdroj: Se svolením Jiřího Kopala

Členů ČLK registrovaných v Českém Krumlově je celkem 24. Polovina, tedy dvanáct z nich, je starších 60ti let, přičemž osm z nich už jsou v důchodovém věku a přesluhují.

Urgentní nedostatek panuje v některých oblastech u praktických lékařů pro děti a dorost. Po tragickém úmrtí paní doktorky Vaníčkové zůstalo např. Větřní zcela nepokryto a také na Lipensku je situace hraniční. Podle ČLK bude nutné najít dva až tři nové kolegy.

A co specialisté? I těch je na Krumlovsku málo.
Je to tak, i zde panuje dlouhotrvající a naléhavý nedostatek s potřebou rychlé nápravy. Jedná se zvláště o oční lékařství, kardiologii, revmatologii, alergologii, dětskou psychiatrii a psychologii.

Stavba nového bytového domu v Dolním Dvořišti.
Dolní Dvořiště chce nalákat mladé lidi. Staví bytovku a opravuje hospodu U Malše

Inovativně se v červnu například vypořádali s chybějícím lékařem na poliklinice v Kaplici pomocí telemedicíny, tedy postupu, kdy lékař vyšetřuje pacienta na dálku. V ordinaci je některé dny přítomna pouze sestra, která obsluhuje různé specializované přístroje. Digitální fonendoskop třeba umožní na dálku vyšetření srdce a plic, další přístroj zase dává lékaři možnost prostřednictvím videohovoru detailně si prohlédnout mandle v krku. Tímto digitálním postupem je možno zpracovat i vyšetření EKG. Lidský faktor by se z medicíny však neměl vytratit. Nic nemůže nahradit osobní kontakt pacienta a lékaře, ale jsem fascinován, kam až lékařská věda pokročila.

Ze zdravotní komise vás rada města odvolala, překvapilo vás to? Byl jste tam přitom jediný, kdo má, resp. bude brzy mít dokončené lékařské vzdělání…
Můj odchod z koalice zákonitě musel ovlivnit funkci předsedy komise sociální a zdravotní, jelikož předsedy komise vždy zpravidla tvoří koaliční zastupitelé. V srpnu jsem byl jako předseda odvolán. Co mě však zarazilo, bylo to, že mě rada města neponechala ani jako řadového člena komise (v srpnu ho rada města, po jeho odchodu do opozice, z pozice předsedy bez jeho vědomí odvolala, neponechala ho ani jako řadového člena komise. Předsedou komise místo něj koalice zvolila starostu města A. Nográdyho, pozn. red.). To, aby byli odvoláváni členové komisí, v minulých volebních obdobích nepamatuji. Nebrání mi to však se problematikou dále zabývat a přicházet s návrhy.

Zasedání zastupitelstva města Větřní.
Město Větřní si nechalo zpracovat finanční audit. Auditor mu vysekl poklonu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo 9. února 2023 dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji pro rok 2023. Dotační program je koncipován jako kontinuální, vždy s jednotlivými výzvami. Konkrétní výzvy, jejichž cílem je motivace lékaře předem definovaného oboru přijít do předem definovaného místa, jsou vyhlašovány s ohledem na podněty např. zdravotních pojišťoven nebo i obcí. Měli bychom se tedy do tohoto programu v budoucnu aktivněji zapojit a budoucí kroky koordinovat v těsné spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje, jakožto odpovědným zřizovatelem zdravotnických zařízení. Rada města se ve svém programovém prohlášení zmiňuje o přispění k zajištění dostupné lékařské péče, a to zejména nabídkou benefitů ve formě dostupného bydlení či umožnění individuální výstavby. Toto prohlášení jsem ještě jako koaliční zastupitel spolupodepisoval.

Jiřího Kopala zaujal nedávno provedený průzkum společnosti Obce v datech, jež provedla průzkum kvality života v jednotlivých obcích, kdy porovnává všech 205 obcí s rozšířenou působností a Hlavní město Prahu. Všímal si Indexu praktických lékařů, který je složen ze dvou údajů: Počet ordinací praktických lékařů, které se nacházejí přímo na území obce vztažený na počet obyvatel a počet ordinací praktických lékařů, které se nacházejí v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od radnice obce. „Zde Český Krumlov zaujal v kraji nepříliš uspokojivé 15. místo ze 17 jihočeských obcí s rozšířenou působností!“ upozorňuje. „Pro zajímavost co se týče Indexu lékáren (počet lékáren v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od radnice obce a počet lékáren na území obce vztažený na počet obyvatel), jsme se umístili v našem kraji na 14. místě ze 17.“

Nerad bych, aby tento podnět vznesený na komisi zapadl a budu usilovat o jeho projednání nejen na zastupitelstvu města, ale také v komisi sociální a zdravotní, kde vznesu podnět na radu města. To by ostatně mělo být i náplní komise rady města, předvídat další vývoj v sociálně zdravotních službách ve městě, vytvářet si dlouhodobý přehled, přicházet s iniciativními návrhy a působit na volené zástupce města.

Jednak je to pro mě jakožto zdravotnického pracovníka a budoucího lékaře blízké téma, dále provázanost sociální a zdravotní problematiky vnímám jako klíčovou pro zachování kvalitního života člověka, co nejdéle je to možné.