Jaké jsou výsledky, dá se už říct? Daří se takto „odchovávat“ místní populace? Co kontrolní odlovy?
S prvními schránkami jsme začali již v zimě roku 2020. Posílení populací určitého druhu ryby, který navíc pohlavně dospívá u samců nejčastěji ve třetím a u samic ve čtvrtém roce, je běh na dlouhou trať. Jestli se nám podařil náš cíl – významné posílení populací pstruha obecného v našich tocích, to uvidíme až v následujících letech. Kontrolními odlovy aktuálně získáváme přehled, kolik se kde a v jakém čase vyskytuje ryb, a to si pak porovnáváme s předešlými roky. Tím si vytváříme časovou řadu, ze které bychom měli být do budoucna schopni určit náš „přínos“. Již nyní můžeme říci, že se nám objevují malí pstroužci v potocích, kde dlouho nebyli. To je ale zapříčiněno naším roznášením plůdku ze schránek. První výtěry námi vysazených ryb proběhnou u samců snad již letos a u samic až příští rok.

Aktuálně se provádí genetický průzkum pstruha obecného na několika pstružích líhních (i na té odkud rybky odebíráme), ze kterého bychom měli mít informace, jak moc místní populaci u nás navracíme.

Přátelé vod pětilisté růže provádějí pravidelné kontrolní odlovy na potocích, které se vlévají do krumlovského rybářského revíru.
Vracejí pstruhy do přírody, pomáhají jim v tom schránky na jikry

Letos jste začali s rozvozem jiker pstruha potočního na potoky, kde bude pokračovat jejich inkubace, vykulení a trávení žloutkového váčku, 4. ledna? Už jsou vykulení? Kdy opustí schránky? Sami, nebo je vypouštíte?
Ano, 4. ledna jsme rozvezli na potoky první jikry. Aktuálně jsou již vykulené a postupně tráví žloutkový váček. Jak dlouho budou ve schránce, záleží na teplotě vody, která se zvyšující se teplotou urychluje vývoj a naopak s nízkou teplotou vody se vývoj rybiček zpomaluje. Předpokládáme, že rybky budou ve schránkách ještě měsíc, poté bychom je roznesli po potoce, aby obsadili co nejvíce úkrytů. Pokud bychom je nechali opustit schránku samotné, tak by jich bylo na jednom místě několik tisíc. Konkurovaly by si a strádaly, posouvaly by se spíše po proudu a nevyužily by odchovnou kapacitu potoka.

S čím se potýkáte při takovém „studeném“ odchovu? Vadí velké mrazy?
Poslední zimy nám ukázaly, že se musíme bát jak promrzání, tak povodňových průtoků. Už to nejsou ty typické zimy s dlouhodobými mrazy a sněhovou pokrývkou. Místo sněžení se objevují deště, sníh roztává a zvedá nám hladiny toků. Na to se musíme připravit, schránky dobře umístit a ukotvit. Schránky proto chodíme pravidelně kontrolovat. Během kontroly vyčistíme mřížky, aby šlo do schránky co nejvíce čerstvé vody. Odklidíme i naplaveniny na schránkách. Ze schránek se snažíme odebrat odumřelé jikry nebo uhynulý plůdek, aby nám ve schránce nezaplísnil.

Zdroj: Youtube

Kolik schránek už jste na Krumlovsku umístili a kolik jiker?
Držíme se tradičně na 40 000 tisících jikrách, které máme v celkem 18 schránkách. Úzce spolupracujeme nejen s naší mateřskou organizací MO ČRS Český Krumlov, ale také s Jihočeským územním svazem ČRS, který v letošním roce naplno rozjel projekt inkubace jiker v potocích. V loňském roce jsme pomáhali JČÚS vyvíjet nový typ inkubačních schránek a následně jsme je odzkoušeli v potocích. Kolem 70 schránek nového typu s necelými 200 tisíci jiker se teď nachází na různých vodních tocích po celém Jihočeském kraji, kde se o ně starají zájemci z dalších MO ČRS. Jsme moc rádi, že díky naší iniciativě a propagaci této metody se územní svaz pustil do obnovy populací pstruha obecného v takto ve velkém měřítku.

Rybáři ze spolku Přátelé vod pětilisté růže chtějí posílit populace pstruha obecného v potocích na Krumlovsku. K tomu jim pomáhají inkubační schránky, do terénu vyrážejí i na pravidelné kontrolní odlovy.Pokud na schránky na potocích narazíte, neotvírejte je ani s nimi nemanipuluje, zasáhli byste do vývoje jiker!Zdroj: Se svolením spolku Přátelé vod pětilisté růže

Jak vybíráte potoky, kam schránky umístíte? Víte dopředu, kam s nimi? Počítám, že hlavní je to, aby se tam ryby měly podmínky k množení?
Potoky máme prochozené a hlavně víme, kde se kolik ryb vyskytuje. Při výběru potoka je pro nás zásadní, jak moc je potok ovlivněn člověkem – migrační překážky, čistota vody, morfologie toku. Dalším atributem je, jestli na potoce funguje přirozená reprodukce pstruha obecného. Vybíráme proto toky, kde aspoň nějaká malá populace pstruha už je, nebo ty, kde má šanci bezpečně migrovat alespoň po proudu. Neumisťujeme schránky tam, kde je již větší počet pstruha obecného a funguje tam přirozená reprodukce, to bychom udělali víc škody než užitku. Přirozeně odchovaná rybka je ta nejcennější a nesmíme jí zvyšovat konkurenci námi vysazenými pstroužky.

Tušíte, kolik kolegů jste přesvědčili, aby s touto metodou také začali?
Ozývají se nám kolegové z celé republiky, ale i ze Slovenska, kteří se s námi radí, případně nás i pochválí. Vidíme i na sociálních sítích v rybářských komunitách, že někde využívají podobné prototypy schránek, které jsme používali my. Myslím si, že účel inspirovat a motivovat jednotlivce a skupiny rybářů k pomoci ubývajícím druhům ryb spolu s dalšími podobně smýšlejícími spolky plníme. Z toho mám největší radost.

Populaci vzácného mlže v Teplé Vltavě zvyšují chovatelé uměle. Letos do řeky vypustili tisíc kusů.
VIDEO: Perlorodky dostaly nový domov v Teplé Vltavě

Zapojili jsme se také do projektu na testování plovoucích schránek LOSOS A na různých druzích reofilních ryb. Reofilní ryby jsou ryby proudomilné, typicky ryby naší Vltavy v Českém Krumlově, kdybychom tam neměli postavené jezy. Budeme zkoušet ve schránkách inkubovat pstruhy, lipany, podoustve, parmy a další ryby, u kterých se nám povede získat jikry.

Jste předsedou spolku Přátelé vod pětilisté růže? Kolik vás je?
V posledním roce jsme se rozrostli o další dva členy, nyní je nás osm. Rád bych všem poděkoval za čas, který spolku věnují. Je to na úkor osobních zájmů i vlastních rodin. Jmenovitě jsou to Aleš Poláček, Jakub Kohout, Filip Šimek, Marek Kodras, Jonáš Knížek, Antonín Krák, Michal Jáša a moje maličkost Ondra Bartoš. Rád bych taky poděkoval za podporu naší mateřské organizaci MO ČRS Český Krumlov a ČRS Jihočeskému územnímu svazu.

Na jihu Čech spolek nastartoval vývoj nových, jednoduchých a funkčních plovoucích aparátů na inkubaci jiker pstruha obecného. Podpořil je Český rybářský svaz, z.s., Jihočeský územní svaz. „Spolu s MO ČRS Český Krumlov máme aktuálně testovací verze na potocích a inkubace probíhá bez problémů. Velký zájem o schránky mezi dalšími místními organizacemi ČRS nás potěšil a věříme, že se povede posílit populace pstruha obecného v našich tocích,“ říká předseda Přátel vod pětilisté růže. Videa z terénu a odborných diskusí najdete na youtubovém kanále spolku.