Silnou čáru přes rozpočet udělalo poradně letošní rozdělování dotací od ministerstva práce a sociálních věcí a tak se její vedení obrací na hledání jiných finanční zdrojů jak ministerských, tak i regionálních.

„Máme sice podanou přihlášku do výběrového řízení na zajištění části služeb prostřednictvím ministerstva místního rozvoje, ale i tyto případné prostředky jsou určeny pouze pro rozvoj určité části služeb poradny a neumožní pokrýt základní potřeby na tento rok,“, vysvětluje situaci Tomáš Zunt, předseda sdružení ICOS, které provoz poradny zajišťuje.

Zásadní pro spolufinancování těchto služeb jsou ale podle Zunta především místní zdroje, podpora měst a obcí v regionu, pro jejichž občany je služba určena.

„Žádosti o příspěvek jsme zaslali i okolním obcím, jejichž občané služby dlouhodobě využívají, nyní čekáme na odezvu. Zásadní pro udržení potřebného rozsahu služeb, je však případná podpora města Český Krumlov,“ upřesnil ve středu Zunt.

To prostřednictvím grantů přispívalo na spolufinancování služby i v minulých letech, a to částkou pokrývající zhruba 10 % nákladů služby.