Nové lampy se poprvé rozsvítily ve čtvrtek 18. března 2021. Ještě bezpečněji tak po nich mohou přecházet jak ti, kteří jdou například do samoobsluhy COOP, tak školáci. "Město ještě více zabezpečilo přechody, na kterých už byly dva smrtelné úrazy," dodal starosta Větřní Antonín Krák (ČSSD). "Vycházeli jsme přitom i z pokynů Policie České republiky."

Financování osvětlení, které vyšlo na 400 tisíc korun, šlo ze dvou zdrojů: z kasy města a z dotace. "Uspěli jsme u nadace ČEZ, v rámci dotačního titulu na tzv. Oranžové přechody jsme získali 120 tisíc korun," dodává starosta.

Přechody pro chodce, které jsou v jedné křižovatce, byly nadstandardně značené už před instalací nového osvětlení. Horní přechod bliká (na instalaci blikajících světel Větřní dostalo dotaci z Jihočeského kraje), dále je na vozovce vodorovné značení Pozor, děti!, namalované tam jsou i vodorovné zpomalovací pruhy a oba přechody jsou zvýrazněny červenou barvou. Odpovídají tak standardům bezpečnostních přechodů na zvláště nebezpečných místech.