K vidění tu jsou například uniforma výpravčího s neodmyslitelnou píšťalkou, denní a noční výpravkou, dobové fotografie, ale i dopravní grafikon, ke kterému musela jeho obsluha umět Morseovu abecedu. Jsou tu i železniční modely s vláčky zapůjčené a nainstalované Milanem Bělohlávkem. „Máme tu také mapu železniční tratě v Československu z roku 1935, která byla tištěná v Norimberku. Tenkrát jsme měli s Německem dobré spojení, ale když pak šli Němci na nás, tak přesně věděli, kudy co vede,“ dodal ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář.